Dwa dni prac na ul. Górna Wilda, zmiany na ul. Załęże

Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na jednej z najważniejszych wildeckich ulic zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy rozpocznie się w poniedziałek, 5 lipca. Kolejnego dnia prace przeniosą się na drugi odcinek ul. Górna Wilda, a także ul. Załęże na Łazarzu.

 

Górna Wilda jest jedną z głównych ulic Wildy. Uczęszczana przez wszystkich uczestników ruchu z tramwajami włącznie, stanowi komunikacyjną oś dzielnicy. Jest to również miejsce, gdzie problem nieuporządkowanego parkowania był dotąd szczególnie widoczny. Szeroki pas drogowy był wykorzystywany do postoju w dwóch rzędach, nie zachowywano też przepisowych odległości od przejść dla pieszych i skrzyżowań. W najbliższych dniach ta sytuacja ulegnie zmianie. W nadchodzącym tygodniu na ul. Górna Wilda wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, zgodna z projektem Strefy Płatnego Parkowania.

Obecnie ruch na ul. Górna Wilda odbywa się w dwóch kierunkach i to nie ulegnie zmianie. Zachowany będzie także równoległy sposób parkowania. Miejsca postojowe zostaną jednak przeniesione częściowo na jezdnię. Tym samym zwiększy się szerokość chodnika dostępna dla pieszych, a parkowanie aut w dwóch rzędach stanie się niemożliwe. Podobnie jak dotychczas, z parkowania wyłączony będzie odcinek od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do ul. Niedziałkowskiego. Uporządkowany zostanie postój w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań z ul. Niedziałkowskiego, Spadzistą, Różaną i Spychalskiego. Na każdym z tych skrzyżowań zachowane będzie pierwszeństwo przejazdu dla jadących ul. Górna Wilda.

Nowe oznakowanie pojawi się również na ul. Załęże, łączącej ul. Lodową i Głogowską na Łazarzu. Utrzymany zostanie ruch w jednym kierunku w stronę ul. Głogowskiej i parkowanie na miejscach równoległych. Zachowany będzie obowiązujący tu kontraruch rowerowy. Skrzyżowanie z ul. Lodową stanie się równorzędne. Ponadto ul. Załęże wejdzie w obszar objęty strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”.

Ze względu na długość ulicy i liczbę parkujących na niej samochodów, prace na ul. Górna Wilda podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy obejmować będzie odcinek od ul. Niedziałkowskiego do ul. Różanej, a drugi od ul. Różanej do rynku Wildeckiego. Prace na pierwszym odcinku rozpoczną się 5 lipca, a na drugim 6 lipca i potrwają po jednym dniu. Kolejne trzy dni są natomiast przewidziane na montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego.

Również 6 lipca wykonawcy oznakowania pojawią się na ul. Załęże, gdzie także roboty powinny potrwać jeden dzień. Dotrzymanie zakładanych terminów będzie jednak uzależnione od korzystnej pogody.

Podczas prac na ul. Górna Wilda i Załęże obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli.