Coraz mniej firm szuka nowych pracowników

Rekrutację nowych pracowników w III kwartale 2021 roku planuje 13 proc. firm. W poprzednich trzech miesiącach takie zamiary zgłaszało 16 proc. organizacji – napisano we wtorkowym komunikacie prasowym firmy ManpowerGroup.

 

„Rekrutację nowych pracowników w III kwartale 2021 roku planuje 13 proc. firm. W poprzednich trzech miesiącach takie zamiary zgłaszało 16 proc. organizacji – odsetek spadł więc nieznacznie w ujęciu kwartalnym, ale nadal utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Wzrosła natomiast liczba pracodawców, którzy nie przewidują zmian personalnych w swojej firmie. Aż 83 proc. przedsiębiorców deklaruje, że chce pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie w okresie lipiec – wrzesień” – napisano we wtorkowym komunikacie prasowym firmy ManpowerGroup.

W komunikacie zwrócono uwagę, że odsetek firm zamierzających utrzymać zatrudnienie na niezmienionym poziomie jest o 7 pkt. proc. wyższy niż w ubiegłym kwartale. Stabilizację zatrudnienia w przemyśle widać także w danych o firmach, planujących redukcję etatów. Takie plany na III kwartał ma tylko 1 proc. firm. Wynik ten w ujęciu kwartalnym spadł o 2 punkty procentowe i prezentuje obecnie bardzo niski poziom.

„Obecnie w sektorze produkcji przemysłowej brakuje przede wszystkim doświadczonych pracowników produkcyjnych oraz specjalistów dysponujących umiejętnościami technicznymi. Trudne jest również przyciągnięcie ekspertów ds. IT, co w dobie rosnącej automatyzacji produkcji jest realnym problemem dla firm. Wyzwania związane z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników oznaczają potrzebę wyszkolenia lub przekwalifikowania kadry w celu zapewnienia organizacji wymaganych kompetencji” – powiedział cytowany w komunikacie ekspert rynku pracy z ManpowerGroup Piotr Skierkowski.

Z danych zebranych przez ManpowerGroup wynika, że perspektywy zatrudnienia w sektorze produkcji przemysłowej w III kwartale 2021 roku są zdecydowanie bardziej optymistyczne niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rok temu aż 15 proc. przedsiębiorców przewidywało zwolnienia w okresie lipiec – wrzesień. Firmy są także bardziej otwarte na rozbudowę swoich zespołów. Pozyskiwanie nowych talentów planuje 13 proc. z nich, czyli o 5 punktów procentowych więcej niż w roku ubiegłym.

W komunikacie napisano także, że tylko 3 proc. pracodawców nie wie, jak będzie kształtować się zatrudnienie w ich firmie pomiędzy lipcem a wrześniem. W 2020 roku niepewność deklarowało aż 18 proc. organizacji. Znaczące zmiany zaszły także w obszarze planów pozostawienia liczby etatów na niezmienionym poziomie. Obecnie taki zamiar zgłasza 83 proc. organizacji – czyli o 24 punkty procentowe więcej niż rok temu. Jak poinformowano w komunikacie, dane dotyczące planów zatrudnienia w sektorze przemysłowym to część badania „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.