Rozpoczął się nabór wniosków do miejskiego programu stypendialnego

Rozpoczął się nabór wniosków do miejskiego programu stypendialnego, skierowanego do studentów poznańskich uczelni oraz pracodawców w stolicy Wielkopolski. Stypendium Miasta Poznania w wysokości 6 tysięcy złotych może zostać przyznane na pół roku.

Program stypendialny jest realizowany od 2015 roku. Do tej pory MIasto przeznaczyło na ten cel 250 tysięcy złotych, wspierając 40 staży na terenie miasta. W ubiegłym roku, dzięki programowi poznańscy pracodawcy utworzyli 8 nowych miejsc pracy.

Oferta to dobre rozwiązanie zarówno dla studentów chcących podjąć pracę w stolicy Wielkopolski, jak i samych pracodawców. Program jest koordynowany przez Biuro Obsługi Inwestorów UMP.

Organizatorem stażu może być firma z siedzibą w Poznaniu, a stypendia przyznawane są studentom poznańskich uczelni, którzy mieszkają w Poznaniu. Istnieje jednak możliwość, by w drodze wyjątku, przyznać je także osobie niezamieszkałej na terenie stolicy Wielkopolski, jednak musi ona spełnić pozostałe kryteria.

Stypendium w wysokości 6 tysięcy złotych może być przyznane na maksymalnie 6 miesięcy. Kwota może być przeznaczona na na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, takie jak wydatki na szkolenie, podróż, utrzymanie, zakwaterowanie itp.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17) – do momentu wyczerpania przeznaczonych na program środków. Dokumenty można także wysłać pocztą.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 61 878 49 94 lub pisząc e-mail na adres: edyta_fila@um.poznan.pl.