Pierwszy w Wielkopolsce dom dla samotnych rodziców z dziećmi rozpoczął działalność

Pierwszy w Wielkopolsce dom dla samotnych rodziców z dziećmi rozpoczyna działalność w Lisówkach, w gminie Dopiewo. Matki czy ojcowie małoletnich dzieci, kobiety w ciąży, opiekunowie w trudnej sytuacji życiowej, wymagający okazjonalnego wsparcia, mogą liczyć na schronienie i pomoc psychologiczną, socjalną czy prawną. Powiat poznański przekazał na ten cel prawie 1,7 mln zł, do wykorzystania w 2021 i 2022 r.

 

– Różne zdarzenia losowe sprawiają, że rodzice mają olbrzymi problem, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Chcemy dać im szansę na nowy początek, z dala od toksycznego, czasem przemocowego środowiska, w którym żyją – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Specjaliści z Lisówek będą wspierać mieszkańców w odzyskiwaniu stabilizacji. Decyzja o powstaniu takiego miejsca to kolejny element polityki społecznej, na którą w powiecie poznańskim kładziemy bardzo duży nacisk – dodaje. – I nie szczędzimy środków. Na realizację zadań z tego zakresu wydaliśmy z naszego budżetu ponad 85,4 mln zł w tym roku, a w ubiegłym 72,5 mln zł – podsumowuje starosta poznański.

Na terenie DPS jest 5 domów oferujących 30 miejsc dla potrzebujących rodziców. Skorzystają oni z w pełni urządzonych pomieszczeń. Wnętrza są umeblowanie, wyposażone w sprzęt AGD oraz łóżeczka i akcesoria dla dzieci, a także, co istotne, przystosowane do przyjęcia opiekunów bądź dzieci niepełnosprawnych. Lokatorzy znajdą tu nie tylko bezpieczną przystań, ale przede wszystkim spokój, przyjazną atmosferę oraz pomoc specjalistów w uzyskaniu samodzielności. Z tego tymczasowego lokum mogą korzystać nawet przez 12 miesięcy, ale realna długość pobytu zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości.

– Głównym celem jest wpieranie podopiecznych w procesie usamodzielniania, muszą oni zdawać sobie sprawę z tego, że dom, do którego trafiają, nie jest ośrodkiem wczasowym. Nie znaleźli się tu po to, by odpoczywać, ale żeby ułożyć życie na nowo. Naszym zadaniem jest, aby z pobytu wyciągnęli jak najwięcej korzyści i wartości, aby uregulowali swoją sytuację prawną, emocjonalną i finansową – zapewnia Karolina Piotrowska, kierownik projektu z poznańskiej Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego, instytucji zarządzającej programem.

Lokatorzy w ramach terapii odbędą w miesiącu nawet kilkadziesiąt godzin spotkań z trenerami, prawnikami, asystentami rodzin.

Decyzja o przyjęciu do „domu samotnej matki” wydawana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu po otrzymaniu niezbędnych dokumentów z ośrodka pomocy społecznej. Jednak w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby starającej się o mieszkanie w Lisówkach, będzie ona przyjęta bez skierowania, na wniosek własny lub OPS.

Na pomoc mogą liczyć również osoby z niepełnosprawnościami, podeszłe w latach czy przewlekle chore w wieku poprodukcyjnym, pozostające w trudnej sytuacji życiowej. W Lisówkach przeznaczono dla nich 2 domy z 10 miejscami. Są to tzw. mieszkania chronione wspierane z komfortowymi wnętrzami, przystosowanymi do potrzeb lokatorów.

– Dysponujemy kadrą specjalistów z doświadczeniem w pracy z ludźmi w kryzysie bezdomności, z ofiarami przemocy czy niepełnosprawnymi. W ramach wparcia w mieszkaniach wspomaganych – treningowych i socjalnych – od lat zatrudniamy pracowników socjalnych, psychologów, socjologów, opiekunów osób niesamodzielnych – wymienia K. Piotrowska.

 

– Decyzję o skierowaniu do mieszkania chronionego wydaje również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Oczywiście jest ona uzgodniona z pracownikami socjalnymi naszego centrum i Fundacji oraz osobą ubiegającą się o pomoc lub jej przedstawicielem ustawowym – wyjaśnia procedury Anna Czerniak, dyrektor PCPR w Poznaniu. – W obu przypadkach: lokatorów mieszkań chronionych jak i matek czy ojców samotnie wychowujących dzieci, Powiatowe Centrum każdorazowo ustali odpłatność za pobyt. Wysokość opłaty naliczana jest indywidualnie i zależy od sytuacji życiowej osoby przyjmowanej do domu – dodaje A. Czerniak.

Jak przyznaje starosta poznański wszystkie te projekty skierowane są do osób, którym szczególnie trzeba pomóc, aby zapobiegać ich wykluczeniom społecznym.

– Nasza polityka społeczna obejmuje bardzo szerokie spektrum działań. Co roku szczepimy seniorów na grypę, a młodych przeciw HPV. Ostatnio, dzięki dopłatom, udało nam się obniżyć cenę miesięcznego pobytu w DPSie w Lisówkach, przy jednoczesnym podniesieniu standardu placówki. W Swarzędzu powstaje właśnie nowy dom dziecka – wylicza Jan Grabkowski, który zapowiedział, że powiat dofinansuje też zwiększenie częstotliwości kursowania na lokalnej linii autobusowej na trasie Lisówki-Dopiewo.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z jednego z wyżej wymienionych sposobów wsparcia, w celu uzyskania informacji czy złożenia wniosku, proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (I piętro) lub pod nr tel. 61 84 10 710.