Ulica to nie składowisko odpadów. Mieszkańcy Wildy ukarani za odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe „czekające” przez dłuższy czas na wywiezienie na składowisko to niestety częsty widok na poznańskich ulicach. Mieszkańcy wystawiają stare meble, elementy architektury i inne odpady przed dom nawet na kilka tygodni przed planowanym wywozem. Tymczasem za takie zachowanie można zostać ukaranym, o czym przekonali się niedawno mieszkańcy Wildy.

 

Odpady wielogabarytowe mogą znaleźć się na ulicach, jednak nie mogą tam leżeć zbyt długo szpecąc okolicę, zajmując miejsca parkingowe i chodnik czy też niszcząc zieleń. Zgodnie z zasadami, odpady te należy wystawiać maksymalnie dzień przed planowanym wywozem.

Podczas niedawnego patrolu strażniczek z referatu Wilda ujawniono gromadzenie wielkogabarytowych, prawdopodobnie poremontowych odpadów. Termin ich wywozu zaplanowany był dopiero za jakiś czas, dlatego podjęto interwencje.

Właściciele odpadów oraz dozorca z nieruchomości przy ulicach Rolnej i Madalińskiego zostali ukarani za zaśmiecanie, a także zobowiązani do uprzątnięcia terenu.

Strażniczki przeprowadziły również ponowną kontrolę, podczas której wykazały, że właściciele posesji zastosowali się do poleceń, a teren był uprzątnięty.

Straż miejska przypomina, że odpady wielkogabarytowe wystawiane w miejscu odbioru mogą się tam znaleźć dopiero dzień przed planowanym wywozem śmieci. Nie mogą również blokować ciągów komunikacyjnych, ani stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym.