“Deszczówka” z trasy na Naramowice będzie oczyszczana. System będzie jednym z największych w Polsce

Wody opadowe z trasy tramwajowej na Naramowice i przebudowanego przy niej układu drogowego będą oczyszczane zanim trafią do Warty. Dzięki temu rzeka nie będzie zanieczyszczana szkodliwymi dla środowiska substancjami. Zastosowane rozwiązania są jednymi z największych w Polsce i Europie.

 

Prace związane z budową trasy na Naramowice powoli dobiegają końca. Inwestycja ma zostać oddana do użytku – wraz z nowym układem drogowym – jeszcze w tym roku.

Wykonawca rozpoczął już także montaż ogromnych separatorów, które będą odpowiadać za oczyszczanie wody opadowej zanim ta trafi do Warty.

Jak wyjaśnia Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, są to komory o dużych wymiarach, które zakopuje się w ziemi, a ich rolą jest oczyszczanie spływającej wody z substancji ropopochodnych pozostawianych przez pojazdy na jezdni, które spływają wraz z wodami opadowymi do układów odwodnienia.

Dzięki temu możliwe jest usunięcie szkodliwych dla środowiska substancji zanim wpadną do Warty.

Przy inwestycji na Naramowicach zastosowane będą dwa układy podczyszczania – w rejonie ul. Karpiej oraz przy skrzyżowaniu ul. Serbskiej i Lechickiej. Są one największymi tego typu układami zastosowanymi w ostatnich latach w Polsce, a jak wskazuje producent, w przypadku pierwszej lokalizacji, to prawdopodobnie największy taki układ w Europie. Tworzą go wykonane ze stali dwa równolegle pracujące separatory, z których każdy ma średnicę 3,9 metra i 34, 5 metra długości. Każdy składa się z trzech sekcji o długości 11,5 metra, które montowane są w całość na miejscu. Co imponujące, wydajność określa się na 1500 litrów wody na sekundę.

W przypadku separatora przy skrzyżowaniu ul. Serbskiej i Lechickiej ma on 21 metrów długości, 3 metry wysokości i 4,5 metra szerokości. Jego pojemność wynosi 215 tysięcy litrów.

Układ zostanie wyposażony m.in. w urządzenia alarmowe, które będą monitorować ilość zatrzymanego osadu oraz substancji ropopochodnych gromadzonych w komorze separacji.

Jednocześnie przy obu układach zastosowano zabezpieczenie przed ulewnymi opadami, czyli krótkotrwałym, ale bardzo intensywnym deszczem. Poprzez specjalne bypassy możliwe będzie przyjęcie dużej ilości wody i jej oczyszczenie.

Trasa tramwajowa do ul. Błażeja ma być dostępna jeszcze w pierwszym półroczu 2022 roku, a cała inwestycja ma zakończyć się jesienią tego roku.