W poniedziałek rusza rekrutacja do przedszkoli

W poniedziałek rozpocznie się tegoroczna rekrutacja do przedszkoli. Rodzice i opiekunowie będą mieli dwa tygodnie na złożenie wniosków i dokumentów potrzebnych do procesu rekrutacji.

 

Rekrutacja rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 10:00. Rodzice i opiekunowie chcący zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej muszą wypełnić wniosek dostępny w placówkach lub na stronie internetowej Nabór.

Wydrukowany, wypełniony i podpisany dokument należy dostarczyć albo osobiście do danej placówki albo przesłać przez system Nabór.

Podobnie jak w ubiegłych latach, maksymalnie można wskazać pięć placówek, szeregując je od najbardziej do najmniej preferowanych.

O przyjęciu dziecka do danej placówki będą decydować punkty zdobyte w rekrutacji – ustawowe oraz samorządowe. Do tych pierwszych należą kryteria takie jak: dziecko, które pochodzi z rodziny wielodzietnej, jest wychowywane przez samotnego rodzica, zmaga się z niepełnosprawnością, ma rodziców lub rodzeństwo z niepełnosprawnościami albo wychowuje się w rodzinie zastępczej. Maksymalnie można za nie otrzymać 50 punktów.

Z kolei samorządowe to te, które ustala Miasto Poznań. Dodatkowe punkty otrzymają dzieci, których: rodzice pracują (11 pkt.) i płacą podatki w Poznaniu (12 pkt.) oraz mające rodzeństwo w danej placówce (10 pkt.). Znaczenie ma również fakt, czy rodzic wskazał dane przedszkole jako pierwszej preferencji (5 pkt.), drugiej (4 pkt.), trzeciej (3 pkt.), czwartej (2 pkt.) czy piątej (1 pkt.). Dodatkowe punkty można uzyskać jeśli jest to rodzeństwo, ubiegające się jednocześnie o przyjęcie do tej samej placówki (3 pkt.). Dodatkowych 5 punktów można uzyskać za realizację obowiązkowego programu szczepień.

Spełnienie poszczególnych kryteriów należy udokumentować.

Harmonogram rekrutacji:

– 14-25 marca – w tym czasie rodzice lub opiekunowie muszą dostarczyć do przedszkola (pierwszego wyboru) wniosek o przyjęcie dziecka, wraz z potrzebnymi dokumentami – można to zrobić za pośrednictwem systemu Nabór.

– 13 kwietnia (o godz. 12) – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uwaga – nie jest to jednoznaczne z przyjęciem dziecka. Rodzic musi potwierdzić, że chce, aby uczęszczało ono do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

– 13 – 19 kwietnia – rodzic lub opiekun dziecka potwierdza pisemnie wolę zapisu malucha do danego przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenie jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

– 25 kwietnia (o godz. 12) – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

– 25 kwietnia – 15 maja – procedura odwoławcza od wyników rekrutacji

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane i przyjęte do żadnej placówki, rodzic otrzyma dla niego imienne skierowanie do przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ, które dysponuje wolnymi miejscami. Będą one wydawane od 16 maja do 10 czerwca. Jeśli rodzice nie skorzystają z tej opcji, będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 13 czerwca.

W przyszłym roku szkolnym w Poznaniu dostępnych będzie ok. 14 tysięcy miejsc w 118 przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań. Do tego udostępnionych będzie ok. 2000 miejsc w placówkach publicznych prowadzonych przez inny organ oraz ok. 300 miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział także ukraińskie dzieci, które będą przyjmowane na takich samych warunkach co polskie.