Studenci rozpoczęli nowy rok akademicki

W poniedziałek, 3 października, poznańskie uczelnie rozpoczęły nowy rok akademicki. Trzykrotnym uderzeniem berła i łacińską formułą “Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit” zainaugurowała go prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Otwierając poprzedni rok akademicki mówiłam, że słowa pieśni “Gaudeamus” – “cieszmy się” – zabrzmiały wyjątkowo radośnie – mówiła Bogumiła Kaniewska, rektor UAM, podczas uroczystej inauguracji. – Wracaliśmy przecież w mury uczelni po długim funkcjonowaniu zdalnym. Nikt nie spodziewał się wówczas, przed jak trudnym rokiem stoimy. Nikt nie przewidział, że czas postpandemiczny postawi przed polskim i europejskim społeczeństwem kolejne wyzwanie, kolejną próbę, wyjątkowo dramatyczną i niezwykle groźną – wojnę za naszą wschodnią granicą. Nie mogła ona pozostać bez wpływu na działalność uniwersytetu. Społeczność naszej Alma Mater wykazała się ogromną wrażliwością i niezwykłym zaangażowaniem zarówno wtedy, gdy wolontariusze indywidualnie wychodzili na dworzec, spontanicznie zapraszali uchodźców do swoich domów, jak i wtedy, gdy organizowaliśmy działania instytucjonalne. Za ten czas i wysiłek bardzo dziękuję. 

W inauguracji roku akademickiego na największej poznańskiej uczelni brał udział także Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta.

– Studenci są ogromna siła i wartością Poznania – podkreśla Jacek Jaśkowiak. – To dzięki nim nasze miasto żyje i rozwija się. Studenci wypełniają je entuzjazmem, młodzieńczą wrażliwością i nieszablonowymi pomysłami. Wysoka jakość kształcenia na poznańskich uczelniach jest dobrze znana i ceniona w całej Polsce. To właśnie doskonale wykwalifikowani absolwenci przyciągają do nas poważnych inwestorów.  

Poznańskie uczelnie należą do najlepszych w kraju. Studenci i studentki mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia ponad 8 tysięcy wykładowców, z których ponad tysiąc posiada tytuł profesora. W stolicy Wielkopolski funkcjonuje ponad 230 kierunków studiów, nowoczesne centra dydaktyczne i bogate programy wymiany zagranicznej, projekty usprawniające wejście absolwentów i absolwentek na rynek pracy, oraz wysokiej jakości nowoczesne kampusy uczelniane, takie jak Morasko.

Studenci w Poznaniu

Tegoroczny rok akademicki dopiero się rozpoczyna – a jak wyglądała sytuacja studentów w roku 2021/2022? W Poznaniu studiowało wówczas 104 729 osób (to więcej niż rok wcześniej, wówczas było ich 102,2 tys). Większość z nich stanowiły kobiety – było ich ponad 58 proc. Tradycyjnie najwięcej żaków uczyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Druga w kolejności, jeśli chodzi o liczbę studentów, była Politechnika Poznańska, a trzecie miejsce zajęła Wyższa Szkoła Bankowa. 

Wśród najpopularniejszych profili w ubiegłym roku akademickim rekordy biły studia związane z biznesem i administracją, na których studiowało ok. 21 tys. młodych ludzi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się studia medyczne (10,4 tys. osób) oraz językowe (niemal 9 tysięcy studentów). Tuż za podium znalazły się kierunki o profilu społecznym oraz inżynieryjno-technicznym. 

Najwięcej, bo ponad 63 proc. studentów było z województwa wielkopolskiego – w tym ponad 19 tysięcy z samego Poznania. Drugim najczęstszym miejscem pochodzenia było województwo kujawsko-pomorskie, a trzecim – zachodniopomorskie. Najmniej żaków przyjechało z województw małopolskiego i podkarpackiego. 

Wśród studentów, którzy przybyli do Poznania z innych krajów, najwięcej było Ukraińców (ponad 2 tysiące) oraz Białorusinów (ponad 700). Na poznańskich uczelniach wiedzę zdobywali również Chińczycy (200), obywatele Tajwanu (227) oraz Indii (147), a także studenci z Kanady, USA i Norwegii. 

Wymiana międzynarodowa była obustronna. Polacy, którzy wyjeżdżali studiować za granicą w ramach programu Erasmus najczęściej wybierali Portugalię, Niemcy i Hiszpanię. Popularne były również: Włochy, Francja, Chorwacja czy Grecja.