Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego będą uczyć się o ekologicznych metodach upraw ziół i warzyw

Ekologiczne metody uprawy to nie tylko moda, ale sposób życia i świadome podejmowanie codziennych decyzji. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu chce przyczynić się do rozwoju tej dziedziny poprzez umożliwienie poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie ekologicznych metod uprawy warzyw i ziół.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uruchamia nowe studia podyplomowe skierowane do osób zajmujących się uprawą warzyw i ziół, a także do nauczycieli i doradców. Studia będą prowadzone w formie stacjonarnej, a także z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

Celem programu jest poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie ekologicznych metod uprawy oraz uzyskanie lepszej pozycji na rynku pracy.

Dr inż. Tomasz Spiżewski, kierownik studiów, wyjaśnia, że zwiększone zainteresowanie zdrowego stylu życia, w tym konsumpcji warzyw i roślin o jak największej wartości biologicznej, było jednym z głównych powodów powstania tych studiów. Ponadto, społeczna świadomość negatywnego wpływu chemicznej uprawy roślin na środowisko również odgrywa ważną rolę.

Program studiów jest interdyscyplinarny i obejmuje zagadnienia takie jak: podstawy prawne ekologicznej produkcji roślin, uprawa roli i żywienie roślin, podstawy uprawy warzyw i roślin zielarskich, przetwórstwo warzyw i ziół oraz ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi. Wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzą wykłady, ćwiczenia, warsztaty i wyjazdy terenowe.