Będzie wygodniej na ul. Nad Wierzbiakiem, ale najpierw pojawią się utrudnienia

We wtorek rozpocznie się remont nawierzchni na części ul. Nad Wierzbakiem. Dzięki temu przejazdy będą przyjemniejsze i bezpieczniejsze dla rowerzystów i kierowców. Najpierw jednak czekają ich zmiany w organizacji ruchu.

 

Prace prowadzone będą na zachodniej jezdni, między ul. Litewską a ul. Grudzieniec. Zniszczona stara nawierzchnia zostanie zerwana, a w jej miejsce drogowcy ułożą nową. Poprawi to komfort i bezpieczeństwo przejazdu zarówno dla kierowców jak i rowerzystów, którzy korzystają tam z jezdni.

Na czas prowadzonych prac zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

We wtorek, 14 marca, zostanie zamknięty jeden pas ruchu w kierunku nasypu kolejowego oraz wjazd w ul. Litewską.

Z kolei w środę, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, zamknięta będzie cała zachodnia część jezdni na remontowanym odcinku. Oznacza to, że ruch w obu kierunkach będzie odbywać się po drugiej jezdni.

Jednocześnie zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Nad Wierzbakiem, Grudzieniec, Kościelna i św. Wawrzyńca, a jednocześnie zostanie tam ustawiona tymczasowa sygnalizacja świetlna.

Zmiany będą dotyczyć także pieszych, ponieważ przejście dla nich przez ul. Nad Wierzbakiem przy skrzyżowaniu z ul. Litewską i al. Wielkopolską będzie niedostępne. Przejście będzie możliwe wschodnią stroną ulicy.

Wyjazdy z ul. Grudzieniec w ul. Nad Wierzbakiem będą niedostępne. Po wschodniej stronie objazd zamkniętego fragmentu poprowadzono ulicami: Grudzieniec, Żmudzka, Pałucka. Z drugiej strony ulicami: Grudzieniec, Poleska, Litewska (która będzie już otwarta). Niedostępne będą też przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Nad Wierzbakiem z ul. Grudzieniec.

Prace potrwają do 28 marca. Użytkownicy dróg proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.