Od jutra duże utrudnienia na trasie katowickiej. Ponad 2 km zwężenia jezdni

We wtorek rozpocznie się remont ul. Krzywoustego na trasie katowickiej. Oznacza to duże utrudnienia dla kierowców.

 

Remont rozpocznie się 29 czerwca i obejmie odcinek od węzła Poznań-Krzesiny do wiaduktu Franowo na nitce wyjazdowej z miasta. Stara, zniszczona nawierzchnia zostanie sfrezowana, a następnie ułożona będzie siatka wzmacniająca i nowa nawierzchnia.

W ramach prac wymienione będą także bariery w pasie rozdziału między jezdniami.

Na czas prowadzenia robót zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. W pierwszym etapie, na całej długości remontowanego fragmentu, czyli ponad 2 km, jezdnia wjazdowa do Poznania będzie zwężona do jednego pasa ruchu. Kierowcy będą poruszać się prawym pasem. Maksymalna dopuszczalna prędkość zostanie ograniczona do 50 km/h.

Ruch na jezdni wyjazdowej nie ulegnie zmianie. O kolejnych etapach remontu ZDM będzie informować na bieżąco.

Prace mają zakończyć się 5 sierpnia. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie remontu.