Jest prawomocny wyrok w sprawie “Hossa”

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok w sprawie Arkadiusz Ł. ps. „Hoss” za oszustwa dokonywane metodą „na wnuczka”.

 

To kolejny proces Arkadiusza Ł. w podobnej sprawie. Tym razem dotyczył szeregu oszustw i prób oszustwa metodą „na wnuczka” dokonanych od maja 2013 roku do kwietnia 2014 roku. W ramach zorganizowanej grupy przestępczej „Hoss” miał wyłudzić pieniądze i biżuterię o łącznej wartości około dwóch milionów złotych. Grupa działała na terenie Warszawy oraz w Niemczech i Szwajcarii. Oskarżony nie przyznał się do winy. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Dziś Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał prawomocny wyrok. Oskarżony został skazany na karę sześciu lat pozbawienia wolności, wliczając w to okres aresztowania, zmieniając jednocześnie wyrok sądu pierwszej instancji, który wymierzył karę 6,5 roku pozbawienia wolności i nakazał wypłacenie zadośćuczynienia poszkodowanym w wysokości ok. 2 mln złotych.

Jednocześnie, z uwagi na małą liczbę dowodów, sąd uniewinnił Arkadiusza Ł. z sześciu z dziewięciu stawianych mu zarzutów. W uzasadnieniu wskazano, że jedynym dowodem w sprawie są zdobyte w sposób nielegalny zapisy rozmów, które nie mogą być brane pod uwagę w sądzie.