List gończy za Arkadiuszem Łakatoszem, pseudonim “Hoss”

W piątek, 17 lutego, Prokuratura Okręgowa w Warszawie, wydała list gończy za uznawanym za twórcę metody oszustw “na wnuczka”, Arkadiusza Łakatosza, pseudonim “Hoss”.

Ostatnie znane miejsce pobytu 49-letniego mężczyzny to Poznań. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nakaz tymczasowego aresztowania podejrzanego. Warszawska Prokuratura Okręgowa wydała zgodę na upublicznienie wizerunku oraz danych poszukiwanego.

“Hoss” uznawany jest za twórcę metody “na wnuczka”. Przestępstw dopuścił się także na terytorium Niemiec, Luksemburga, Austrii i Szwajcarii. Mężczyzna został zatrzymany na początku lutego 2017 roku w Warszawie. Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów nie przychylił się wówczas do wniosku Prokuratury o tymczasowy areszt, uznając, że dozór policyjny, na który miał zgłaszać się “Hoss” 5 razy w tygodniu, oraz kaucja wynosząca 300 tysięcy złotych, są wystarczającym środkiem zapobiegawczym.

Łakatosz na komisariacie w Poznaniu stawił się tylko raz – w środę 8 lutego. Dopiero po kilkukrotnym niestawieniu się na kolejny dozór, Sąd wydał nakaz tymczasowego aresztowania podejrzanego.

Zgodnie z treścią listu gończego, wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratora (art. 280 par.1 pkt. 4 kpk).
Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie jemu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par. 1 kk)
Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 par. 2 kpk).