Łatwiejsze dojście do POSUM

Dojście do przychodni Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych jest już wygodniejsze i bezpieczniejsze. Na ul. Rylejewa wybudowano nowy chodnik i wyremontowano istniejący.

 

Nowy chodnik powstał po wschodniej stronie ulicy, w miejscu, w którym do tej pory ruch pieszych odbywał się po pasie wydzielonym z jezdni, oddzielonym jedynie uchylnymi „płetwami”. Po wykonanych pracach, które rozpoczęły się w marcu, piesi mogą juz poruszać się z wygodnego chodnika, który zapewnia większe bezpieczeństwo.

Nawierzchnię nowej ścieżki wykonano z szarej, betonowej kostki brukowej. Chodnik ma szerokość dwa metry, dlatego jezdnię zwężono do 4 metrów.

W ramach inwestycji wyznaczono także nowe przejście dla pieszych przez ul. Rylejewa oraz wykonano wjazd na teren POSUM. Całość uzupełniły elementy infrastruktury rowerowej, która kanalizuje ruch rowerowy w okolicy skrzyżowania.

To jednak nie koniec zmian na ul. Rylejewa. W drugiej połowie kwietnia przeprowadzono remont istniejącego już chodnika, na odcinku od ul. Hercena do ul. Słowiańskiej. Wymieniono tam nawierzchnię i obniżono wejście na przejście dla pieszych. Przy krawędzi jezdni w miejscu, w którym można ją przekroczyć zamontowano matę fakturową, która ułatwia poruszanie się i zwiększa bezpieczeństwo osób z dysfunkcjami wzroku.

Budowa nowego chodnika kosztowała ponad 356 tysięcy złotych. Remont już istniejącego został sfinansowany ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Nowe Winogrady Południe, która na ten cel przeznaczyła 51 tysięcy złotych.