Nowy chodnik na ul. św. Barbary

Na ul. św. Barbary zakończył się remont chodnika pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a dawnym hotelem Polonez. Wczoraj dokonano wszelkich niezbędnych odbiorów.

Chodnik w tym miejscu był w bardzo złym stanie i wymagał pilnej naprawy. Dotychczasowe płyty chodnikowe popękały, były nierówne, a w niektórych miejscach po prostu ich brakowało.

Po remoncie piesi mają do dyspozycji nową i równą nawierzchnię chodnika oraz granitowe krawężniki. Prace były kontynuacją remontu rozpoczętych kilka lat temu działań w tym rejonie.

Inwestycja była również ważna z punktu widzenia estetyki i wizerunku – to nie tylko kolejny chodnik w centrum miasta, ale także dojście do tak ważnej instytucji, jaką jest Urząd Marszałkowski.

Remont został sfinansowany ze środków Rady Osiedla Stare Miasto, która przeznaczyła na ten cel 85 tysięcy złotych.