Bronili w “przegranych procesach”. Hołd dla adwokatów Czerwca’56

Pod pomnikiem ku czci adwokatów, którzy stanęli w obronie uczestników Poznańskiego Czerwca 1956, złożono kwiaty w hołdzie pamięci. Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania, oddał hołd bohaterom w imieniu mieszkańców miasta.

 

Czerwiec ’56 jest niewygodnym rozdziałem w historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, z masakrą poznańskich protestów przemilczaną i zepchniętą na margines przez propagandę ówczesnego reżimu. Mimo to, pamięć o tych wydarzeniach, często określanych przez komunistyczne władze jako “wypadki czerwcowe”, nie zgasła.

W wyniku tłumienia protestów, 22 mężczyzn zostało skazanych w represyjnych, pokazowych procesach. Tym, którzy zdecydowali się na obronę uczestników, potrzebna była niezwykła odwaga. Wśród prawników, którzy pokonali strach i stanęli w obronie uczestników protestów, byli m.in. Stanisław Hejmowski, Gerard Kujanek i Michał Grzegorzewicz. Ich niezłomność i oddanie sprawie sprawiły, że zapisali się złotymi zgłoskami na kartach polskiej historii adwokatury. Przy ulicy nazwanej na cześć Hejmowskiego znajduje się pomnik poświęcony adwokatom Czerwca ’56.

Każdy z tych obrońców był świadom, że uczestniczy w procesie o charakterze politycznym i że będzie musiał ponieść konsekwencje za swoje odważne działania. Np. mecenas Stanisław Hejmowski był nękany przez reżim za to, że udawało mu się wywalczyć łagodniejsze kary w pokazowych procesach niż przewidywali komunistyczni oskarżyciele.

Uroczystość złożenia kwiatów miała miejsce na skrzyżowaniu ulic Solnej i S. Hejmowskiego, oraz na ul. Młyńskiej, pod tablicą pamiątkową na murze Aresztu Śledczego.