Wielkopolska otrzyma 220 mln zł na ochronę zabytków

Wielkopolska otrzyma blisko 220 mln złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, mającego na celu wsparcie samorządów w zadaniach związanych z poprawą stanu technicznego, renowacją i remontami obiektów zabytkowych. Wiadomość o wynikach pierwszego naboru w ramach tego programu przekazał dzisiaj premier Mateusz Morawiecki.

Zabytki są nieodłączną częścią naszego dziedzictwa i tożsamości narodowej. Dzięki nim pamiętamy o naszej przeszłości, ale są one również istotnym elementem rozwoju kulturalnego społeczeństwa – podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. – Rządowy Program Odbudowy Zabytków to kolejny program, który wspiera Polskę lokalną. Dzięki niemu setki obiektów w Wielkopolsce odzyska nowe życie i będzie służyć przez kolejnych wiele lat

Finansowanie z programu umożliwi realizację wielu kluczowych projektów, w tym:

  • Remont i modernizacja zabytkowych budynków, takich jak LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie i Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny w Grębaninie, dla których Powiat Kępiński otrzyma dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł.

  • Renowacja elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej kościoła pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja Biskupa w Lądzie. Powiat Słupecki otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł.

  • Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła w Obrze. Gmina Wolsztyn otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 3,2 mln zł.

  • Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Powiat Poznański otrzyma dofinansowanie na kwotę ponad 1,6 mln zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu poprawę stanu, odbudowę i remonty zabytków. Zapobiega degradacji i niszczeniu tych ważnych dla naszej tożsamości obiektów, chroniąc wartość historycznych miejsc na kolejne dekady.

Program jest kierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, które mogą przekazać dofinansowanie innym podmiotom odpowiedzialnym za ochronę zabytków. Wsparcie może być przyznane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad nimi, w tym na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane. W ramach programu dofinansowanie może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny wynosi 2%. Wnioski mogły być składane w jednej z trzech kategorii: do 150 000 zł, do 500 000 zł oraz do 3 500 000 zł.