Poznań przeznaczy 1,8 mln złotych na zabytki w mieście

Na remonty i renowacje zabytkowych obiektów Miasto Poznań wyda w tym roku 1,8 mln złotych. Dotacje przyznano na prace m.in. w jeżyckich kamienicach, historycznym wiatraku przy ul. Milczańskiej czy przy reliktach grobów Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

 

Decyzją miejskich radnych w tym roku przyznano 18 dotacji o łącznej wartości 1,8 mln złotych. To dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie miasta, ale nie są miejską wartością.

W tym roku większość obiektów zakwalifikowanych do dotacji miejskiej ma charakter świecki. To m.in. secesyjne kamienice na terenie Jeżyc.

„Miasto przekaże dotację w wysokości 350 tys. z na renowację elewacji frontowej kamienicy przy ul. Roosevelta 4 / Zacisze 2, a także dofinansuje kwotą 150 tys. zł remont zachodniej elewacji kamienicy na narożniku ul. Roosevelta i Krasińskiego z uwzględnieniem renowacji detalu architektonicznego” – wskazuje Urząd Miasta.

Dotacje będą przeznaczone także na renowację stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Mielżyńskiego 7/29, czyli siedziby Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, które otrzyma na ten cel 45 tysięcy złotych. Z kolei do renowacji elewacji kamienicy przy ul. Wyspiańskiego 10 Miasto dopłaci 250 tysięcy złotych. Remont fasady budynku na rogu Rynku Łazarskiego 7 i ul. Małeckiego 20 zostanie dofinansowany w kwocie 124 tysięcy złotych.

Budynek zespołu dworsko-parkowego przy ul. Wykopy 11 będzie miał remontowany dach, a prace będą dofinansowane przez Poznań w kwocie 70 tysięcy złotych. O połowę mniej, czyli 35 tysięcy złotych przeznaczonych będzie na remont i konserwację łącznika w kamienicy przy ul. Niegolewskich 10.

Po 20 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na konserwację drzwi wejściowych do kamienicy przy ul. Wodnej 22 oraz na prace związane z konserwacją i zabezpieczeniu reliktów grobów Mieszka I i Bolesława Chrobrego w podziemiach poznańskiej katedry.

Nieco mniej, bo 14 tysięcy złotych to dotacja wspierająca odnowę wystroju plastycznego klatki schodowej w budynku przy ul. Strzeleckiej 25.

Aż 105 tysięcy złotych Miasto dopłaci do kontynuacji prac przywracających świetność historycznemu wiatrakowi z 1910 roku, który znajduje się przy ul. Milczańskiej 2. Tegoroczna dotacja pozwoli na wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych zabytkowego obiektu, jedynego takiego na terenie Poznania.

Wśród zabytków sakralnych dwie dotacje wesprą kontynuacje prac przy pl. Bernardyńskim. Jedna, wynosząca 270 tysięcy złotych, przeznaczona będzie na renowację elewacji frontowej kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej i zabezpieczenie przeciwilgociowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu. Druga, w wysokości 50 tysięcy złotych pomoże w renowacji elewacji prezbiterium kościoła od strony południowej.

Z kolei 100 tysięcy złotych otrzyma Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej na prace remontowo-konserwatorskie elewacji i dachu kościoła. Jeszcze więcej, bo 140 tysięcy otrzyma Klasztor Karmelitów Bosych na remont dachu wraz z częścią elewacji kościoła przy ul. Działowej 25.

„Dotacje przyznano także na zachowanie zabytkowych elementów wnętrz obiektów sakralnych. Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego otrzyma 37 tys. zł na konserwację i renowację dwóch witraży zachodniego skrzydła kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia na rogu ul. Szewskiej i Dominikańskiej. 15 tys. zł trafi do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rocha na remont trzech witraży południowej strony prezbiterium w kościele przy ul. św. Rocha 10. Dzięki miejskiemu dofinansowaniu (6 tys. zł) uda się także odnowić schody zewnętrzne kościoła Ewangelicko-Metodystycznego przy ul. Ogrodowej 6” – wymienia Urząd Miasta.

Program dotacji z budżetu miasta ma na celu pomoc właścicielom zabytkowych obiektów na terenie Poznania w renowacji i zachowaniu dziedzictwa kulturowego w mieście.