“Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom” – rekordowy odzew ze strony lokalnych samorządów

Program “Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom”, inicjowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, zakończył etap naboru wniosków z rekordowym zainteresowaniem. Z Wielkopolski, aż 70 miast i gmin zgłosiło swój udział, starając się o łączne środki finansowe wynoszące 932,158,50 złotych. Wielkość zgłoszonej sumy podkreśla ambicję regionu w zakresie inwestycji w dobrostan zwierząt.

 

Program pilotażowy “Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom” ma na celu nie tylko poprawę warunków życia zwierząt, ale również promowanie humanitarnego podejścia do nich w całym regionie. Wnioski składane w ramach tej inicjatywy obejmują szereg działań, począwszy od zakupu sprzętu dla schronisk dla zwierząt, poprzez programy sterylizacji i kastracji, aż po inicjatywy edukacyjne dotyczące prawidłowego traktowania zwierząt.

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, wyraził swoje zadowolenie z wyników naboru: “70 wniosków wskazuje na to, że nasze miasta i gminy dostrzegają konieczność poprawy warunków dla naszych zwierząt“. Dodatkowo zaznaczył, że “zwierzęta są nieodłączną częścią naszych społeczności i zasługują na troskę, opiekę i szacunek.”

Pomimo że finansowe oczekiwania samorządów są duże, Bogusławski jest przekonany, że możliwość dofinansowania na poziomie 300 tys. zł przyczyni się do znaczącej zmiany w polityce na rzecz zwierząt.

Reakcja na program oraz plany zawarte w zgłoszonych aplikacjach są wyraźnym dowodem, jak ważne jest dla lokalnej społeczności prawidłowe traktowanie zwierząt. 

Teraz komisja oceny wniosków dokona selekcji projektów, które okażą się najbardziej wartościowe. Rozstrzygnięcie naboru przewidziane jest na najbliższe tygodnie. Decyzję zapadnie na podstawie ilości i jakości planowanych działań na rzecz zwierząt, a przede wszystkim na podstawie ich realnego wpływu na poprawę dobrostanu zwierząt.