Budowa wiaduktów na ul. Lutyckiej i Golęcińskiej. Ruszają prace przy pierwszym z nich

W przyszłym tygodniu rozpocznie się budowa pierwszego z wiaduktów planowanych na Strzeszynie, nad linią kolejową Poznań-Piła. Inwestycja rozpocznie się od obiektu przy ul. Lutyckiej.

Wiadukty w ciągu ul. Lutyckiej i Golęcińskiej mają na celu poprawę płynności ruchu w tej części Poznania, jednocześnie podnosząc bezpieczeństwo jego uczestników.

Umowę na ich budowę podpisano w grudniu 2023 roku, a pierwsze prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Jako pierwszy budowany będzie obiekt w ciągu ul. Lutyckiej. Od wtorku, 30 stycznia, zaczną obowiązywać zmiany w organizacji ruchu związane z realizacją prac.

Wykonawca przygotowuje się do przejęcia placu budowy, a pierwszymi pracami będzie utwardzenie dojazdów do budowy oraz organizacja zaplecza. Dopiero potem stopniowo będzie poszerzany zakres robót.

Od 30 stycznia na ul. Lutyckiej w rejonie przejazdu kolejowego oraz na ul. Podolańskiej i Szczawnickiej zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Budowa wiaduktu na ul. Golęcińskiej rozpocznie się na wiosnę.

W ramach inwestycji, poza wybudowaniem wiaduktów zostanie też przebudowany układ drogowy na odcinku od ul. Homera do ul. Szczawnickiej, dzięki czemu możliwy będzie bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi oraz ul. Podolańską. Wzdłuż torów kolejowych, na odcinku od ul. Szczawnickiej do Lutyckiej, powstanie nowy odcinek ul. Podolańskiej.

 

Ul. Szczawnicka będzie wyremontowana na odcinku od ul. Lutyckiej do Podolańskiej, natomiast na skrzyżowaniu z ul. Lutycką pojawi się sygnalizacja świetlna.

Pod wiaduktem w ciągu ul. Lutyckiej, po obu jego stronach, równolegle do torów kolejowych wybudowane będą ciągi pieszo-rowerowe, a nad torowiskiem przy ul. Lutyckiej wybudowana zostanie kładka pieszo-rowerowa, którą będzie można dotrzeć do osiedli mieszkaniowych oraz zielonych terenów rekreacyjnych.

Wiadukt w ciągu ul. Golęcińskiej powstanie na północ od obecnego przejazdu kolejowego, a więc bliżej ul. Lutyckiej. Przebudowane będą również drogi dojazdowe i powstanie nowa infrastruktura pieszo-rowerowa.

To jednak nie koniec. Inwestycja przewiduje też przebudowę ronda na skrzyżowaniu ul. Literackiej i Koszalińskej.

Inwestycja realizowana jest przy współpracy z PKP PLK. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2025 roku.