Kwalifikacja wojskowa – czy to to samo, co pobór i dlaczego wezwania dostają także kobiety?

Rozpoczęła się coroczna kwalifikacja wojskowa. Obejmuje przede wszystkim osoby z rocznika 2005. Ze względu na trwającą wojnę za wschodnią granicą Polski, a także wzrost wezwań do kwalifikacji wysyłanych kobietom w ostatnich latach, pojawiło się wiele obaw i plotek, co do możliwości powszechnego poboru oraz kobiet w polskiej armii.

W 2024 roku kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa wielkopolskiego odbędzie się okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. Wezwanie otrzyma ponad 20 tysięcy osób. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, objęto nią:

  1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do  kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą  naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1520);
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
  6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

W związku z trwającą wojna za wschodnią polską granicą, a także napiętą sytuacją międzynarodową, pojawiło się w przestrzeni publicznej wiele plotek o tym, że kwalifikacja jest równa z powrotem powszechnego poboru. Wiele emocji budzi także coraz większa liczba wezwań wysyłanych kobietom. 

Wątpliwości wyjaśnia w materiale wideo gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO.