Poznań upamiętni marszałka Ferdinanda Focha pamiątkową stelą na skwerze jego imienia

Stanie stela upamiętniająca marszałka Ferdinanda Focha, wybitną postać związaną z historią Polski i Poznania stanie na terenie skweru jego imienia na poznańskim Łazarzu. Inicjatywa została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji. Ma podkreślić wkład francuskiego marszałka w odzyskanie przez Polskę niepodległości na przełomie 1918 i 1919 roku.

 

Marszałek Ferdinand Foch, będąc jednym z najważniejszych dowódców alianckich podczas I wojny światowej, odegrał kluczową rolę w negocjacjach rozejmu w Trewirze, co miało znaczący wpływ na korzystne dla Polski warunki zakończenia konfliktu. Jego wizyta w Poznaniu w 1923 roku, kiedy to został uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez Uniwersytet Poznański (dzisiejszy UAM), oraz późniejsze nazwanie jednej z ulic jego imieniem, były dowodem na wdzięczność poznaniaków wobec jego osoby.

Nowa stela, na której znajdzie się medal z wizerunkiem Ferdinanda Focha, ma stać się nie tylko elementem upamiętniającym, ale również punktem przyciągającym uwagę na skwerze na Łazarzu. Projekt został zgłoszony przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej i uzyskał zapewnienie o finansowaniu.

Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, opiniując projekt pozytywnie, zwróciła uwagę na potrzebę powiązania instalacji steli z całościową rewitalizacją skweru, co ma na celu nie tylko uhonorowanie marszałka Focha, ale również podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności tego miejsca w przestrzeni miejskiej.