Prezydent spotkał się z mieszkańcami Świerczewa. O czym rozmawiano?

Podczas spotkania z mieszkańcami Świerczewa, Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, przedstawił plany dotyczące znaczących inwestycji infrastrukturalnych na terenie osiedla. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim poprawy infrastruktury drogowej, budowy przejazdu przez tory kolejowe oraz realizacji projektów odwodnieniowych.

 

Prezydent Jaśkowiak, wraz z przedstawicielami rady osiedla oraz mieszkańcami, omówił kluczowe kwestie dotyczące rozbudowy i modernizacji dróg. Podkreślił znaczące zwiększenie budżetu na ten cel, z 50 do 80 milionów złotych, co ma przede wszystkim wesprzeć osiedla peryferyjne, w tym Świerczewo. Wśród rozwiązań tymczasowych, do czasu budowy kanalizacji deszczowej, zaproponowano stosowanie nawierzchni ażurowych, które cieszą się pozytywnym odbiorem.

Jednym z najbardziej palących problemów dla mieszkańców jest potrzeba budowy bezpiecznego przejazdu przez tory kolejowe przy ulicy Opolskiej. Prezydent Jaśkowiak podzielił się doświadczeniami z własnego życia, jako były mieszkaniec tego osiedla, wskazując na dotychczasowe trudności i obiecując dalsze rozmowy z PKP w celu znalezienia trwałego rozwiązania, takiego jak budowa tunelu.

Spotkanie było również okazją do poruszenia lokalnych potrzeb, w tym zapytań o parking przy ośrodku zdrowia, zmiany w funkcjonowaniu lokalnego transportu oraz realizację projektów finansowanych z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, jak na przykład budowa boiska przy ulicy Buczka. Prezydent zapewnił, że środki na remediację zanieczyszczonego terenu zostaną znalezione, aby umożliwić realizację centrum sportu i rekreacji.