Nad Wartą powstanie nowe osiedle i placówki oświatowe

Poznańscy radni zgodzili się, by nad Wartą powstało nowe osiedle mieszkaniowe z placówką oświatową. Przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje teren przy rondzie Starołęka.

 

Dokument dotyczy nadwarciańskiego obszaru ok. 39 ha, między ul. Starołęcką (do ul. Bystrej) i Hetmańską, tuz obok ronda Starołęka. Obecnie znajdują się tam zakłady Stomila, niezabudowane tereny po dawnych zakładach produkcyjnych oraz nowa zabudowa wielorodzinna.

W dokumencie skupiono się na tym, by tereny przemysłowe i poprzemysłowe zamienić na obszary mieszkalne, dzięki czemu możliwe będzie wybudowanie tam nowego osiedla mieszkaniowego w dolinie rzeki. Jak zapewniano podczas omawiania projektu, uwzględniono tam warunki przyrodnicze oraz powodziowe Warty.

Plan przewiduje, że najwyższe budynki będą znajdować się przy ul. Starołęckiej przy rondzie Starołęka. Pozostałe mają być stopniowane od niskiej nad samą rzeką, do średniowysokiej i wysokiej.

W dokumencie zaznaczono, że na wskazanym obszarze poza osiedlem mogą tam powstawać lokale usługowe, w tym m.in. placówki oświatowe – przedszkole i szkoła wraz z terenem sportowo-rekreacyjnym.

Na terenie pozostanie część hal zakładów Stomil z uwagi na ich wartość historyczną i architektoniczną. W dokumencie przyjęto, że będą pełniły funkcje usługowe.

W planie przewidziano także stworzenie nowej zieleni, w tym zieloną ścieżkę, która ma połączyć staw na terenie zakładów Stomil z terenem dawnego basenu portowego. Sam staw wraz z drzewami wokół ma być początkiem parku, który połączy osiedla z terenem nadwarciańskim.

W planie zaznaczono także m.in. przebieg Wartostrady, nowych ścieżek pieszych i rowerowych oraz drogi osiedlowe.