Przyszłość Parowozowni Wolsztyn pod znakiem zapytania: Wyzwania finansowe i poszukiwanie nowej formuły działania

W obliczu narastających kosztów utrzymania i eksploatacji, przyszłość Parowozowni Wolsztyn, jednej z ostatnich na świecie obsługujących planowe przewozy pasażerskie trakcją parową, staje pod znakiem zapytania. Wicemarszałek wielkopolski, Wojciech Jankowiak, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, podkreślił konieczność przemyślenia nowej formuły funkcjonowania tej unikatowej instytucji po najbliższych wyborach samorządowych.

Wzrost kosztów a solidarność współorganizatorów

Jankowiak zaznaczył, że pierwotne dotacje, liczone w setkach tysięcy złotych, obecnie przekształciły się w milionowe kwoty, przy czym samorządy lokalne i regionalne coraz trudniej znajdują wspólny język w kwestii finansowania parowozowni. Szczególnie problematyczną kwestią okazało się wycofanie wsparcia finansowego przez spółkę PKP Cargo, co znacząco obciążyło budżet instytucji.

Dwa główne źródła finansowania

Obecnie parowozownia opiera się na dochodach z biletów oraz dotacjach od współorganizatorów. Samorząd województwa w ostatnich latach zwiększył swoje wsparcie, przekazując kolejno 3,7 mln zł i 5 mln zł, jednak na realizację niezbędnych remontów i inwestycji potrzebne są znacznie większe środki.

Debata nad przyszłością

Wicemarszałek wskazał, że po wyborach samorządowych konieczna będzie debata na temat przyszłości Parowozowni Wolsztyn, rozważając nawet tak radykalne kroki, jak ograniczenie lub zakończenie regularnych przewozów i przekształcenie instytucji w skansen. Mimo tych rozważań, Jankowiak wyraził nadzieję na zachowanie obecnej formy działalności parowozowni, podkreślając jednak realne wyzwania finansowe.

Dziedzictwo i turystyka

Dyrektor Parowozowni Wolsztyn, Waldemar Ligma, podkreślił unikalny charakter instytucji, która przyciąga turystów z całego świata. Zaznaczył, że utrzymanie planowych połączeń jest kluczowe dla wyróżnienia się na tle innych atrakcji turystycznych, mimo konieczności ograniczenia liczby przejazdów ze względów finansowych i technicznych.

Poszukiwanie nowych źródeł finansowania

W obliczu wyzwań, samorząd województwa i dyrekcja parowozowni szukają nowych możliwości finansowania, w tym wsparcia z budżetu centralnego, by zapewnić dalsze funkcjonowanie i rozwój tej wyjątkowej instytucji. Konieczność remontów, w tym pilnego odnowienia hali wachlarzowej, oraz utrzymania taboru, stanowi priorytet w planowaniu przyszłości Parowozowni Wolsztyn.

W kontekście zbliżających się wyborów samorządowych i zmieniającej się sytuacji finansowej, losy Parowozowni Wolsztyn pozostają otwarte, a jej przyszłość będzie zależała od wyników nadchodzących rozmów i decyzji zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.