Budowa nowego peronu i przejścia podziemnego na dworcu Poznań Główny przebiega zgodnie z planem

Za 2 lata podróżni na Dworcu Poznań Główny będą mogli już korzystać z dodatkowego peronu i przejścia podziemnego na stacji. Inwestycja warta ponad 100 mln złotych przebiega zgodnie z harmonogramem.

Peron 3A powstaje przy peronie 3 i ma na celu zwiększenie możliwości obsługi pasażerów. Dzięki temu ma zwiększyć się przepustowość torów, a tym samym zmniejszyć zator, jaki powstaje szczególnie w godzinach kolejowego szczytu komunikacyjnego.

Dotarcie na peron będzie możliwe przez ruchome schody lub windę. Całość będzie zadaszona i oświetlona. Pasażerowie będą mogli oczekiwać na odjazd siedząc na zamontowanych ławkach, a system informacji głosowej i wizualnej ma ułatwić orientację w podróży. Sprawna obsługa pociągów ma być zapewniona dzięki przebudowie układu torowego i rozbudowie rozjazdów po wschodniej stronie stacji Poznań Główny.

Dodatkowy peron na stacji Poznań Główny to dogodniejszy dostęp do kolei. Inwestycja zwiększy sprawność i atrakcyjność podróży pociągiem zarówno w codziennych dojazdach do szkoły i pracy jak i podróżach dalekobieżnych. Przedsięwzięcie wpisuje się w działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. związane ze zwiększaniem roli kolei w aglomeracjach

Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a na stacji widać już kontrukcję nowego, ponad 400-metrowego nowego peronu.

Jednocześnie rozbudowywane jest przejście podziemne pod torami stacji. Dobudowywany odcinek ma ponad 250 metrów długości, a jego celem jest poprawa komunikacji między peronami po obu stronach stacji, dworcem PKS i galerią handlową.

Do tej pory wykonano już ok. 70% prac w przejściu podziemnym z zakresu kontrukcyjno-budowlanego. Trwa montaż odwodnienia i izolacja ścian.

Inwestycja realizowana przez PKP PLK SA kosztuje ok. 108 mln złotych i jest finansowana ze środków budżetowych.

Wszelkie prace mają zakończyć się w 2022 roku.