Pionierski ekologiczno-biznesowy projekt na lotnisku Poznań-Ławica

Port Lotniczy Poznań-Ławica jest bardziej… zielone. Na części terenu powstała instalacja solarno-wodorowa, która pomoże nie tylko w dbaniu o środowisko, ale także jest rozwiązaniem ekonomicznym dla lotniska.

Instalacja farmy fotowoltaicznej o mocy 4 MW powstała w strefie zastrzeżonej lotniska i jest pierwszą tego typu w Polsce. Wymagała odpowiednich uzgodnień z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Państwową Agencją Żeglugi Powietrzne. Konieczne było zapewnienie bezpieczeństwa i upewnienie się, że nie będzie stwarzać zakłóceń dla systemów nawigacyjnych.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię” realizowany przez poznańskie lotnisko podzielono na dwie fazy, które obejmują dwie perspektywy unijnego dofinansowania. Obecna, pierwsza inwestycja o wartości 20 mln zł uzyskała wsparcie w wysokości ok. 6 mln zł (ponad 40% wydatków kwalifikowanych projektu) z marszałkowskich funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Instalacja farmy fotowoltaicznej o pomocy 4 MW pozwoli portowi na uzależnienie się od tradycyjnych źródeł energii, redukcję negatywnego oddziału lotniska na środowisko, a także docelowo zmniejszenie kosztów utrzymania. W ramach projektu zakupiono także specjalistyczny pojazd elektryczny z zabudową warsztatową, który będzie służył do bieżącej energetycznej obsługi serwisowej.

„Ta realizacja i plany lotniska wpisują się w ideę Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. To innowacyjne podejście. W przyszłości będzie tutaj mógł powstawać zielony wodór, który będzie wykorzystywany jako źródło prądu, ale też jako potencjalne źródło napędu dla pojazdów nie tylko lotniskowych” – zaznaczył Marszałek Marek Woźniak

Panele fotowoltaiczne będą produkować energię elektryczną, a zgromadzona woda opadowa zostanie poddana elektrolizie w celu wytworzenia “zielonego” wodoru. Lotnisko przygotowało opracowanie „System produkujący zielony wodór z farmy fotowoltaicznej, magazynujący go i wykorzystującej w lokalnej stacji tankowania wodorem”. Planowana jest farma fotowoltaiczna o mocy ok. 50 MW, z zastosowaniem elektrolizera o mocy do 17 MW, z perspektywą produkcji wodoru pomiędzy 200 – 700 ton.

„Dzięki tej inwestycji zmniejszą się koszty zużycia energii elektrycznej na lotnisku o około 40 procent. To przedsięwzięcie, szczególnie po zakończeniu części związanej z wytwarzaniem wodoru, wpłynie również pozytywnie na środowisko i redukcję emisji CO2. Obecnie po naszym mieście jeździ już 25 autobusów napędzanych wodorem. Docelowo mogłyby one być tankowane właśnie tutaj. Większa dostępność wodoru mogłaby też zachęcić inne podmioty do zmiany pojazdów na takie, które są nim napędzane.” – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Udziały w Porcie Lotniczym Poznań -Ławica obejmują: Polskie Porty Lotnicze S.A.- 39%, Miasto Poznań – 37%, Województwo Wielkopolskie – 24%.