Nowy dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Paweł Gilewski został nowym dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Weteran wielkopolskiego sanepidu i członek Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Paweł Gilewski, obejmie nowe stanowisko 28 maja 2024 roku. Uroczyste wręczenie aktu powołania odbyło się dzisiaj, a dokonał go Krzysztof Saczka, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego, w obecności wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk.

 

Paweł Gilewski ma bogate doświadczenie zawodowe w służbie sanitarno-epidemiologicznej. Swoją karierę rozpoczął w 1982 roku jako kierownik oddziału epidemiologii Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu. Następnie, w 1991 roku, objął stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, gdzie kierował Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Gilewski jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu, obecnie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie ukończył studia na Wydziale Farmaceutycznym. Posiada także specjalizacje w zakresie higieny i epidemiologii, zdobyte w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Jako aktywny członek Polskiego Towarzystwa Higienicznego, pełni funkcję sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym PTH w Warszawie.

Jego zasługi w dziedzinie ochrony zdrowia zostały wielokrotnie docenione. W 2009 roku otrzymał odznakę honorową za zasługi dla ochrony zdrowia przyznaną przez ministra zdrowia. Dziesięć lat później, w 2019 roku, Polskie Towarzystwo Higieniczne uhonorowało go złotą odznaką PTH.