Przemek Kaminski Potrzebuje pomocy: Apel o wsparcie w leczeniu

Przemek Kaminski zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w sfinansowaniu niezbędnych zastrzyków BIOLEVOX ONE lub SUPLASYN ONE. Zastrzyki te są kluczowe dla jego leczenia, a ich koszt przekracza jego możliwości finansowe.

Potrzebna Pomoc w Leczeniu

Podczas konsultacji 5 czerwca 2024 roku w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu, Dr hab. n. med. Tomasz Trzeciak oraz Dr Gabor Aleksander Stępień zalecili podanie tych zastrzyków na kolejnej wizycie zaplanowanej na 19 lipca 2024 roku. Przemek prosi o bezpłatne udostępnienie dwóch zastrzyków BIOLEVOX ONE lub SUPLASYN ONE, gdyż ich zakup przerasta jego możliwości finansowe.

Stan Zdrowia i Sytuacja Finansowa

Przemek przeszedł szereg operacji, w tym przeszczep łąkotki przyśrodkowej oraz naprawę więzadła MCL. Aktualnie zmaga się z ropiejącą raną oraz silnym bólem, co wymaga dalszego leczenia specjalistycznego. Utrzymuje się z zasiłków oraz pomocy bliskich, co nie pozwala na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

Zbiórki i Potrzebne Wsparcie

Przemek prosi również o udostępnienie zbiórek na pokrycie kosztów leczenia:

Jak Możesz Pomóc

Każda pomoc, zarówno finansowa, jak i w postaci udostępniania zbiórek, będzie nieoceniona. Przemek serdecznie dziękuje za każdą okazaną pomoc i wsparcie w trudnym czasie.

Kontakt i Więcej Informacji

Przed publikacją tekstu prosimy o kontakt telefoniczny z Przemkiem w celu uzyskania dodatkowych informacji i potwierdzenia szczegółów. Więcej informacji o sytuacji zdrowotnej Przemka i jego dotychczasowym leczeniu można znaleźć w dołączonych linkach oraz filmie przygotowanym przez Szpital Orthos w Komorowicach: Przeszczep łąkotki.

Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc i wsparcie!