Nowy chodnik i zrewitalizowany skwer poprawią infrastrukturę na Morasku i osiedlu Marysieńki

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłosił wybór wykonawcy, który zajmie się budową chodnika wzdłuż ulicy Morasko oraz rewitalizacją skweru u zbiegu ulic Mateckiego i bł. Marka z Aviano. Przedsięwzięcie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz estetyki okolicy.

 

Inwestycja obejmuje budowę dwóch odcinków chodnika wzdłuż ulicy Morasko. Pierwszy odcinek będzie prowadzić od ul. bł. Marka z Aviano w kierunku przejazdu kolejowego, drugi natomiast, o długości około 70 metrów, zostanie zbudowany za torami kolejowymi. Nowy chodnik zakończy się doświetlonym przejściem dla pieszych przez ulicę Morasko, co znacząco poprawi bezpieczeństwo w tej okolicy. Dodatkowo w pobliżu zamontowane zostaną maty fakturowe, które ułatwią poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku.

Zaniedbany plac u zbiegu ulic Mateckiego i bł. Marka z Aviano zostanie przekształcony w zielony, przyjazny dla mieszkańców skwer. W ramach prac nasadzone zostaną drzewa i krzewy: sześć lip, ognik szkarłatny oraz buddleja Dawida. Dodatkowo zamontowana zostanie mała architektura, która uczyni to miejsce bardziej funkcjonalnym i estetycznym.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 460 tysięcy złotych. Na ten cel przeznaczono środki pochodzące z różnych źródeł: 250 tys. zł zabezpieczyli radni Maria Lisiecka-Pawełczak, Małgorzata Woźniak i Grzegorz Ganowicz w ramach poprawki budżetowej, 50 tys. zł przekazała Rada Osiedla Morasko – Radojewo, a 34 tys. zł dołożyła Rada Osiedla Piątkowo Północ.

Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 50 dni na zakończenie prac budowlanych. Nowe nasadzenia roślin planowane są na jesień, co zapewni optymalne warunki dla ich wzrostu.