Poznań przyspiesza prace nad II etapem trasy tramwajowej na Naramowice

Podczas nadchodzącej sesji Rady Miasta Poznania radni rozpatrzą wniosek o przyznanie środków na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej dla II etapu trasy tramwajowej na Naramowice, łączącego pętlę Wilczak z Małymi Garbarami. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, przetarg może zostać ogłoszony jeszcze w tym roku, szybciej niż zakładano. Miasto Poznań dąży do jak najszybszego rozpoczęcia prac projektowych. Radni z Komisji Transportu już otrzymali szczegółowe informacje na temat postępów tej kluczowej inwestycji.

 

Budowa trasy tramwajowej na Naramowice jest jedną z najważniejszych inwestycji transportowych w Poznaniu. Od kwietnia 2022 roku mieszkańcy mogą korzystać z I etapu trasy, prowadzącego od pętli Wilczak do przystanku Błażeja. Drugi etap połączy ten odcinek z centrum miasta, obejmując 3 kilometry trasy od pętli Wilczak przez ulicę Szelągowską i Garbary do skrzyżowania z ulicą Estkowskiego i Małe Garbary. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Naramowic zyskają szybkie i wygodne połączenie tramwajowe z centrum Poznania.

II etap trasy będzie realizowany w tradycyjnym trybie, co oznacza, że najpierw powstanie szczegółowa dokumentacja projektowa, a następnie wybrany zostanie wykonawca odpowiedzialny za zdobycie wszelkich potrzebnych zgód i pozwoleń oraz budowę trasy zgodnie z projektem. Taki tryb realizacji jest bardziej opłacalny i bezpieczniejszy dla miasta, zwłaszcza w obecnych warunkach. Umożliwia również szybsze rozpoczęcie prac projektowych, co może nastąpić już pod koniec tego roku, co jest szybsze niż w formule “zaprojektuj i wybuduj”.

Decyzja o realizacji inwestycji w trybie klasycznym ma na celu zminimalizowanie licznych ryzyk, takich jak opóźnienia w budowie czy utrata dofinansowania. Koszt inwestycji oszacowano na 770 mln zł, z czego 228,4 mln zł ma pochodzić z funduszy Unii Europejskiej. Miasto musi zapewnić około 500 mln zł wkładu własnego, co przy rocznym budżecie inwestycyjnym Poznania wynoszącym około 600 mln zł oznaczałoby konieczność rezygnacji z innych istotnych projektów, np. przebudowy mostu Chrobrego.

W 2023 roku podpisano porozumienie, na mocy którego Poznań otrzyma 450 mln zł z programu FEnIKS, z czego znaczna część miała być przeznaczona na II etap trasy na Naramowice. Ostatecznie jednak fundusze te zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych tramwajów, co również jest priorytetem dla miasta.

II etap trasy tramwajowej na Naramowice obejmuje budowę 3-kilometrowego odcinka oraz przebudowę istniejącego układu drogowego, w tym ciągów pieszych i rowerowych oraz skrzyżowania ulic Estkowskiego i Małe Garbary. Techniczna koncepcja projektu jest już gotowa, a od lutego 2022 roku inwestycja posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Planowane etapy realizacji projektu to:

  • Ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową: III kwartał 2024 r.
  • Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej: IV kwartał 2024 r.
  • Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych: połowa 2027 r.
  • Rozpoczęcie prac budowlanych po potwierdzeniu dostępności funduszy UE: 2028 r.