Zmodernizują niewykorzystywane linie i wybudują nowe – będzie więcej tras kolejowych w Wielkopolsce

PKP PLK podpisały umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, które umożliwią realizację pięciu projektów w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus”. Poprawią one siatkę połączeń na terenie województwa, ułatwiając dojazdy mieszkańcom Turku, Międzychodu, Czarnkowa, Gostynia i Śremu poprzez rewitalizację istniejących i budowę nowej linii kolejowej.

Ważny krok w kierunku kolejowej północnej obwodnicy Poznania

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano dziś umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu związanego z kolejową obwodnicą Poznania. Budowa ośmiu zintegrowanych węzłów przesiadkowych, które zostaną rozmieszczone przy północnej, kolejowej i towarowej obwodnicy ma poprawić możliwości komunikacyjne na terenie miasta i gmin ościennych.

Odwołane połączenia kolejowe w Wielkopolsce

Spółka Polregio w dalszym ciągu zmuszana jest odwoływać część swoich pociągów. W piątek (22.04) taka sytuacja dotyczyła kilkudziesięciu składów. Na części tras uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Powodem utrudnień jest trwający konflikt w Polregio.

Kolej przygotowana na zmianę czasu i dzień Wszystkich Świętych

Wzmocnione zespoły techniczne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyspozytorzy i dyżurni ruchu zadbają o bezpieczne podróże koleją podczas weekendu i Wszystkich Świętych. Przygotowany jest przejazd pociągów na zmianę czasu z soboty na niedzielę. Dworce, perony i pociągi monitorują patrole Straży Ochrony Kolei. Kolejarze przypominają o zachowaniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.