Powietrze w Poznaniu znów złej jakości

Powietrze w Poznaniu znów jest złej jakości. Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, odnotowano ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.