Marzec rozpoczął się w Poznaniu od… smogu

Marzec w Poznaniu rozpoczyna się od… smogu. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Regionalny Wydział Środowiska w Poznaniu wydał komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10.

Powietrze w Poznaniu znów złej jakości

Powietrze w Poznaniu znów jest złej jakości. Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, odnotowano ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.