Zła jakość powietrza w Poznaniu. Wprowadzono ograniczenia możliwości palenia w piecach

W związku z przekroczeniem stężenia pyłów drobnych PM10 i prognozowanym utrzymaniem tego przekroczenia, wprowadzono ograniczenia w możliwości palenia w piecach na terenie Poznania.

 

We wtorek, 5 grudnia, odnotowano przekroczenie wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 w powietrzu. Na dziś prognozowane jest utrzymanie się przekroczenia stężenia zanieczyszczeń. Co to oznacza? Że w Poznaniu jakość powietrza jest obecnie zła i należy ograniczyć przebywanie oraz aktywność na zewnątrz.

Jak przypomina Wydział Ochrony Środowiska UMP w Poznaniu, głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest spalanie paliw stałych, w tym węgla i drewna w kominkach, piecach kaflowych i tzw. „kozach” czy też w kotłach węglowych.

Nie bez znaczenia są też warunki atmosferyczne, np. brak lub niewielki wiatr, inwersja temperaturowa czy też wyżowy układ baryczny. Sprzyjają one kumulowaniu się zanieczyszczeń z uwagi na brak możliwości ch rozprzestrzeniania.

Co istotne, przy takich warunkach nawet jedno źródło znacznie przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza w okolicy.

Obowiązujące dziś ograniczenia oznaczają, że osoby posiadające w domach bardziej ekologiczne źródła ciepła nie mogą palić w kominkach opalanych drewnem, piecach kaflowych i kotłach węglowych, nie spełniających wymogów Ekoprojektu.