Trwa montaż szklanej fasady łącznika ZSO2

Łącznik, który scala budynek szkoły z halą sportową Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charlesa de Gaulle’a jest już coraz bliżej ukończenia. Obecnie montowana jest m.in. szklana fasada, dzięki której z wysokiego holu będzie można oglądać szkolny dziedziniec.

Poznań popiera akcję Wolna Szkoła i sprzeciwia się zmianom w szkolnictwie wprowadzanym przez PiS

Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Polskich, czyli dwie inicjatywy, do których należy Miasto Poznań popierają akcję „Wolna Szkoła”. To kampania społeczna organizacji działających na rzecz edukacji, budowy społeczeństwa obywatelskiego, obrony praw człowieka oraz pomocy humanitarnej sprzeciwiająca się zmianom w edukacji i szkolnictwie, w tym przede wszystkim w programie nauczania,...

Ma być bezpieczniej przy SP nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Bezpieczeństwo w rejonie placówek oświatowych jest jednym z priorytetów nie tylko ich dyrektorów, ale także policji, straży miejskiej, Urzędu Miasta, lokalnej społeczności i rad osiedli. Dzięki współpracy różnych jednostek, już niedługo poprawi się poziom bezpieczeństwa w rejonie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi.

Poznań nie będzie już zarządzał ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla dzieci niesłyszących

Od lat Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Sikorskiego w Poznaniu kształci i pomaga dzieciom i młodzieży nie tylko ze stolicy Wielkopolski, ale i całego regionu. Do tej pory, nadzór nad nią, jako placówką w mieście sprawowało Miasto Poznań. Dzięki zawartemu porozumieniu, od września będzie nią zarządzać Samorząd Województwa...