Uniwersytet Poznański świętuje 105 lat: hołd dla Profesor Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej

Poznań rozpoczął obchody 105. rocznicy istnienia Uniwersytetu Poznańskiego. Dziś cztery prestiżowe uczelnie: UAM, UPP, UMP i AWF, które powstały z Uniwersytetu Poznańskiego, wspólnie rozpoczęły świętowanie. Pierwszym wyrazem uznania było nadanie imienia prof. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej jednej z sal w Collegium Minus. Była ona pierwszą kobietą, która w II Rzeczypospolitej otrzymała tytuł...

Prof. Bogumiła Kaniewska w ministerialnym Zespole Ekspertów ds. Umiędzynarodowienia Nauki

W ramach działań na rzecz rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, została powołana do Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia. Inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma na celu stworzenie spójnej i...

Nowy rozdział dla akademickiego Poznania

Początek roku akademickiego w Poznaniu to nie tylko symboliczny moment dla tysięcy studentów, ale także dla całego miasta. Stolica Wielkopolski od lat czerpie siłę z dynamizmu i twórczej energii społeczności akademickiej, co znajduje odzwierciedlenie w aktualizacji Strategii Akademickiej i Naukowej Miasta Poznania.

Poznańskie uczelnie będą działać na rzecz wspierania wielkopolskich innowacji poprzez program Erasmus+

Rektorzy i prorektor siedmiu poznańskich uczelni podpisali Porozumienie o współpracy na rzecz wspierania wielkopolskich innowacji poprzez program Erasmus+. Jego celem jest promowanie i upowszechnianie międzynarodowych, innowacyjnych projektów edukacyjnych, z wykorzystaniem środków finansowych z programu Erasmus+. Tylko w tym roku na ten cel zostanie przekazanych miliard złotych.

Wielkopolskie uczelnie łączą siły we wspieraniu transformacji energetycznej Polski

Podczas pierwszego dnia kongresu Impact’22 w Poznaniu, przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz czołowych wielkopolskich uczelni podpisali umowę powołującą do życia Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W. Projekt ma na celu stworzenie przyjaznego ekosystemu wspierającego wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami opracowującymi innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania wody, wodoru oraz...