Poznań zakupi mobilną stację badającą stan jakości powietrza

Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej, w grudniu wniosła poprawkę do budżetu miasta, w sprawie zakupu stacji mobilnej. Za wybór, zakup, utrzymanie i obsługę urządzenia, odpowiadać będzie straż miejska.Stacja miałaby móc zacząć funkcjonować już od najbliższego sezonu grzewczego. Urządzenie umożliwiałoby pomiar źródła emisji, a nie jedynie jego tła, co pozwoliłoby...