Radni popierają projekt darmowej komunikacji dla kierowców

Radni z Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej, popierają pomysł wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla kierowców, w czasie występowania smogu w mieście.

Smog w Poznaniu jest problemem, o którym szczególnie często mówi się w ostatnich miesiącach. Pojawiła się propozycja, aby w dniach szczególnie wysokiego stężenia pyłu zawieszonego PM10, kierowcy mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, co miałoby zmniejszyć ruch samochodowy i wytwarzanie spalin.

Projekt zakłada, aby z bezpłatnej komunikacji miejskiej w strefie A, mogli korzystać kierowcy, przez 21 godzin następnej doby, po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu PM10, gdy utrzymuje się ryzyko dalszego jego przekroczenia.

Podczas głosowania, radna Klaudia Strzelecka zgłosiła poprawkę, która zwalniałaby z opłat wszystkich użytkowników, a nie tylko kierowców. Komisja zgodziła się na jej przyjęcie. Radna postulowała także o rozszerzenie projektu o strefy B i C, jednak na to nie wyraził zgody wiceprezydent Maciej Wudarski, który zaznaczył, że wymagałoby to dodatkowych negocjacji z władzami podpoznańskich gmin.