Od jutra zaczną obowiązywać ułatwienia dla pracowników z zagranicy

Liczba cudzoziemców, którzy legalnie pracują w Polsce, już w tej chwili jest rekordowa, ale i popyt na pracowników z zagranicy jest coraz większy. W trakcie pandemii to zapotrzebowanie dodatkowo wzrosło – deklaruje 41 proc. powiatowych urzędów pracy. Pozyskiwanie zagranicznych pracowników ma ułatwić znowelizowana ustawa o cudzoziemcach, która zacznie obowiązywać od...

Od dziś szerszy dostęp do rynku pracy dla cudzoziemców

Obcokrajowcy przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych oraz wiz wydanych w ramach programu Poland. Business Harbour będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pracę. Oznacza to szerszy dostęp cudzoziemców do rynku pracy w Polsce i ułatwienia dla pracodawców. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązki. Znowelizowana ustawa o cudzoziemcach zobowiązuje obcokrajowców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski...

Wielokulturowość w biznesie się opłaca – trwa kolejna edycja akcji Razem w Pracy – Working Together

Różnorodność kulturowa w biznesie może przynosić wiele korzyści. To nie tylko oznaka tolerancji, otwartości i równości, ale także zysk biznesowy pozwalający na rozwój pracowników i poszerzanie swoich kompetencji i wiedzy w oparciu o modele biznesowe z różnych państw. O tym, jak wiele można zyskać zatrudniając obcokrajowców w polskich firmach mówi...