Praca w Urzędzie Miasta Poznań

Poznań – podobnie jak całe województwo wielkopolskie – może poszczycić się jedną z najniższych stóp bezrobocia w kraju. Władze regionu cały czas dbają o to, aby wszystkie chcące pracować osoby miały zapewnione adekwatne do ich potrzeb i możliwości oferty pracy. W Poznaniu przynosi to wymierne rezultaty. Coraz częściej to pracodawcy poszukują pracowników, a nie kandydaci – pracodawców. W tej sytuacji znalazł się poznański magistrat.

Wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Poznania

W Urzędzie Miasta Poznania i w miejskich jednostkach organizacyjnych są wakaty dla nowych pracowników. Urzędnikiem może zostać osoba spełniająca następujące wymagania:

▪ jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,

▪ ma pełną zdolność do czynności prawnych,

▪ korzysta z pełni praw publicznych,

▪ ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

▪ nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

Zgodnie z ustawą kandydat na stanowisko urzędnicze – aby móc liczyć na podpisanie umowy o pracę z urzędem – powinien również cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Oferty pracy w Poznaniu w magistracie

Kogo szuka do pracy Urząd Miasta Poznania? Przede wszystkim wykwalifikowanych urzędników, księgowych, nauczycieli, opiekunów i pracowników gospodarczych. Na wszystkie wolne stanowiska w UM oferty można składać przez internet.

Kandydaci mają szansę na pracę między innymi w Biurze Rady Miasta. Tam poszukiwany jest specjalista ds. obsługi prawnej i kancelaryjnej komisji rewizyjnej. Urząd zatrudni także osobę do spraw związanych z obsługą radców prawnych. Docelowo miałaby ona pracować w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Poznania. Do osób mających kompetencje do rozliczeń podatkowych VAT i specjalizujących się w podatkach od nieruchomości skierowana jest ciekawa oferta pracy w Wydziale Finansowym poznańskiego magistratu.

Pracownika do spraw analiz i wdrożeń poszukuje urzędowy Wydział Informatyki, a Wydział Transportu i Zieleni potrzebuje pracownika do monitorowania i aktualizacji programów zdolnych poprawić funkcjonowanie transportu w mieście.

Pracodawcą może być nie tylko Urząd Miasta Poznania, lecz także miejskie jednostki, m.in. szkoły, a wśród nich: Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich, Szkoła Podstawowa nr 78, Szkoła Podstawowa nr 66 i Zespół Żłobków nr 4. Poszukiwani są m.in. pracownicy gospodarczy. Z kolei Termy Maltańskie chętnie zatrudnią konserwatora urządzeń technicznych. Jak widać, pracy w Poznaniu jest sporo, dla różnych grup zawodowych, w tym dla nauczycieli.

//