Królowie i biskupi w średniowieczu – e-book od Muzeum Archeologicznego

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu postanowiło udostępnić zapis wykładów popularnonaukowych wygłoszonych w ramach VIII Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w formie e-booka. Można go pobrać bezpłatnie ze strony internetowej muzeum.

Muzeum wydało tom wspólnie ze współorganizatorami lądzkiego festiwalu: Stowarzyszeniem „Unia Nadwarciańska” i Starostwem Powiatowym w Słupcy. Wśród autorów znaleźli się wybitny znawcy epoki średniowiecza: prof. Hanna Kóčka-Krenz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy prof. Przemysław Urbańczyk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

„Pisząc  i rozprawiając o średniowieczu, trudno przejść obojętnie obok najważniejszych postaci owej epoki – królów i biskupów” – pisze wstępie dr Michał Brzostowicz, zastępca dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. – “Jednak poświęcając im naszą książkę, nie tyle będziemy opowiadać o losach konkretnych osobistości, jakkolwiek różne epizody z ich życia są tu często przywoływane, ani też o mechanizmach polityki, którą uprawiali, lecz o ich miejscu w kulturze i obyczajowości wieków średnich, idei władzy, którą reprezentowali, a także o sposobach jej sprawowania i manifestowania. Problem ten jest głównym tematem tekstów przygotowanych przez zaproszonych naukowców”

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „VIII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą”. Książka ukazała się pod redakcją Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka Wrzesińskiego.