Z Komornik do Poznania z jedną taryfą biletową

Od tego dnia wszystkie linie autobusowe na terenie gminy Komorniki (obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o.) zostaną włączone do systemu komunikacji miejskiej Poznania. Na liniach obowiązywać będzie jedna taryfa biletowa (wspólny bilet) na przejazdy z gminy Komorniki do Poznania oraz na terenie Poznania. Miejscowości Komorniki, Plewiska i Wiry znajdować się będą w […]

Od tego dnia wszystkie linie autobusowe na terenie gminy Komorniki (obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o.) zostaną włączone do systemu komunikacji miejskiej Poznania. Na liniach obowiązywać będzie jedna taryfa biletowa (wspólny bilet) na przejazdy z gminy Komorniki do Poznania oraz na terenie Poznania. Miejscowości Komorniki, Plewiska i Wiry znajdować się będą w strefie taryfowej B, miejscowości Chomęcice, Głuchowo, Gołuski, Konarzewo, Rosnowo, Rosnówko, Szreniawa, Walerianowo – w strefie taryfowej C, natomiast cały Poznań – w strefie A.

Na przejazdy pomiędzy np. Komornikami lub Plewiskami a Poznaniem niezbędny będzie bilet obowiązujący w strefach A+B, a na przejazdy pomiędzy np. Głuchowem lub Konarzewem a Poznaniem – bilet na strefy A+B+C (bilety okresowe oraz bilety jednorazowe jednoprzejazdowe). Pasażerowie podróżujący na trasach pomiędzy strefami taryfowymi B i C, z pominięciem Poznania, powinni posiadać bilety ważne w strefach B+C, natomiast przy przejazdach wyłącznie na terenie jednej strefy taryfowej wystarczy posiadanie biletu tylko na tę strefę – strefę B dla przejazdów np. pomiędzy Komornikami a Plewiskami oraz strefę C dla przejazdów np. pomiędzy Konarzewem a Chomęcicami.

Oprócz biletów jednorazowych jednoprzejazdowych ważnych w poszczególnych strefach taryfowych, jednak bez możliwości kontynuowania podróży po przesiadce na inną linię, obowiązywać będą także bilety jednorazowe czasowe na 30, 60 i 120 minut ważne we wszystkich strefach taryfowych A+B+C i upoważniające do dowolnej liczby przesiadek na inne linie autobusowe i tramwajowe w ramach komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, aż do upłynięcia czasu, jaki pozostał do końca ich ważności. Od 1 października 2013 r. zmienione zostaną także uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych na te, które obowiązują w komunikacji miejskiej Miasta Poznania.

Bilety okresowe są dostępne wyłącznie w postaci elektronicznej i można je „załadować” na Poznańską Elektroniczną Kartę Aglomeracyjną (PEKA) oraz KOMKartę (dla osób poniżej 13-go roku życia) w Punktach Obsługi Klienta w Poznaniu oraz w wybranych biletomatach stacjonarnych na terenie Poznania. Najbliższy punkt znajduje się na dworcu autobusowym na Górczynie oraz na pętli Junikowo. Wniosek o wydanie PEKA można złożyć poprzez stronę internetową www.peka.poznan.pl lub w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zwraca się z prośbą do osób, które będą chciały korzystać z biletów okresowych o wcześniejsze złożenie wniosków o wydanie PEKA, tak, aby odbiór wyrobionej karty przypadł przed terminem wprowadzenia zmian. W późniejszym okresie planowane jest także uruchomienie Punktu Sprzedaży Biletów na terenie gminy Komorniki, w którym będzie można załadować bilety okresowe.

Wraz ze zmianami w zakresie systemu taryfowego zmianie ulegnie układ linii autobusowych:
LINIA 77
Trasa: RONDO KAPONIERA – Bukowska – Leśnych Skrzatów – Brzechwy – Złotowska – Malwowa – JUNIKOWO
Częstotliwość taka jak obecnie
Obsługa: MPK Poznań
Linia skierowana na dworzec Junikowo

LINIA 701
Trasa oraz rozkład jazdy bez zmian. Korekta nazw przystanków. Zmiana nazwy pętli końcowej z Komorniki/Pętla na Komorniki/Jeziorna.

LINIA 702
Trasa oraz rozkład jazdy bez zmian. Korekta nazw przystanków.

LINIA 703
Trasa:  GÓRCZYN DWORZEC – Zgoda – Ściegiennego – Głogowska (wyznaczone kursy przez Auchan/Sycowska) – Komorniki, Poznańska – Szreniawa, Poznańska – Rosnówko, Poznańska – Rosnówko, 1 Maja – Walerianowo, Bukowa – Rosnowo, Bukowa – Rosnowo, Sadowa – Chomęcice, Poznańska – Konarzewo, Poznańska – KONARZEWO/PĘTLA
Częstotliwość: Rozkład bez zmian w stosunku do linii 103
Obsługa: PUK Komorniki
Uwagi: Zmiana numeru linii z 103 na 703. Korekta przejazdu w rejonie Auchan/Sycowska (zmiana przystanku)

LINIA 710
Trasa: GÓRCZYN DWORZEC – Zgoda – Ściegiennego – Głogowska – Fabianowo – Sycowska – Trzebińska – Plewiska, Fabianowska – Plewiska, Skryta – Plewiska, Grunwaldzka – Plewiska, Szkolna – Plewiska, Fabianowska – PLEWISKA/KOŚCIÓŁ
Częstotliwość: 60 minut (dni robocze)
Obsługa: PUK Komorniki

LINIA 716
Trasa: JUNIKOWO – Grunwaldzka – Plewiska, Grunwaldzka – Plewiska, Szkolna – Komorniki, Malinowskiego – Komorniki, Polna – Głuchowo, Komornicka – GŁUCHOWO/STAWNA (wyznaczone kursy wydłużone do Gołusek: Głuchowo, Parkowa – Głuchowo, Poznańska – Gołuski, Lipowa – Gołuski, Szkolna – GOŁUSKI/PĘTLA)
Częstotliwość: 30 minut (dni robocze – w szczycie); 40 minut (dni robocze – poza szczytem); 60 minut (soboty i niedziele)
Obsługa: PUK Komorniki
Uwagi: Zmiana numeru linii z 116 na 716. Zwiększona częstotliwość. Linia skierowana do Junikowa.

LINIA 116 BIS zostanie zlikwidowana, obsługa ulicy Fabianowskiej w Plewiskach linią nr 710

Przykładowe ceny biletów normalnych, które będą obowiązywały na terenie całej gminy Komorniki od 1 października 2013 r.:
– przejazd na trasie Chomęcice – Poznań:
– bilet jednorazowy na 1 przejazd w strefach A+B+C: 4,40 zł – bilet jednorazowy ważny 60 minut: 4,40 zł – bilet 30-dniowy na 1 linię (np. 703): 150,00 zł – bilet 30-dniowy trasowany do 24 przystanków (ważny na zdefiniowanej przy zakupie trasie z możliwością korzystania ze wszystkich linii znajdujących się na tej trasie): 105,00 zł
– bilet 30-dniowy na całą sieć w granicach stref A+B+C (na wszystkie linie autobusowe i
tramwajowe organizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu): 185,00 zł – przejazd na trasie Komorniki – Poznań lub Plewiska – Poznań:
– bilet jednorazowy na 1 przejazd w strefach A+B: 3,80 zł – bilet jednorazowy ważny 60 minut: 4,40 zł – bilet 30-dniowy trasowany do 24 przystanków (ważny na zdefiniowanej przy zakupie trasie z możliwością korzystania ze wszystkich linii znajdujących się na tej trasie): 105,00 zł – bilet 30-dniowy na całą sieć w granicach stref A+B (w tym także na wszystkie linie autobusowe i tramwajowe w Poznaniu): 133,00 zł
– przejazd na trasie Chomęcice – Komorniki: – bilet jednorazowy na 1 przejazd w strefach B+C: 3,80 zł – bilet 30-dniowy na całą sieć w granicach stref B+C: 97,00 zł
– przejazd na trasie Chomęcice – Szreniawa: – bilet jednorazowy na 1 przejazd w strefie C: 2,40 zł – bilet 30-dniowy na całą sieć w granicach strefy C: 52,00 zł
– przejazd na trasie Komorniki – Plewiska: – bilet jednorazowy na 1 przejazd w strefie B: 2,40 zł – bilet 30-dniowy na całą sieć w granicach strefy B: 52,00 zł