Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na szkolenia!

Serię warsztatów, które mogą pomóc w znalezieniu pracy przygotował Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Uczestnicy nauczą się m.in. jak napisać poprawnie list motywacyjny, jak radzić sobie z własnymi słabościami oraz jak zarządzać czasem.

Szkolenia odbywać się będą do końca roku. Tematyka jest różna, a na każde szkolenie obowiązują zapisy. Pierwsze warsztaty już w piątek, 11 października!

Październik

Młodzi na rynku pracy – czyli jak zadebiutować z sukcesem – spotkanie informacyjne

Spotkanie przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych i studentów, którzy zastanawiają się, jak zaplanować swoją karierę zawodową. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. gdzie i jak poszukiwać pierwszych doświadczeń zawodowych, jakie są oczekiwania pracodawców względem nowych pracowników i stażystów oraz co zrobić, aby stać się bardziej widocznym dla rekruterów. Poznają także sposoby konstruowania atrakcyjnego dla pracodawcy CV oraz najważniejsze aspekty właściwej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin: 11. 10. 2013 r., godz. 10.00 – 13.00
Zapisy od 4. 10. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 54
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 14 osób, sala 55.

Autoprezentacja – znajdź w sobie mocne strony

Udział w zajęciach pozwoli na uporządkowanie informacji o swoich kwalifikacjach, doświadczeniach życiowych, umiejętnościach, zdolnościach i zainteresowaniach, co będzie pomocne podczas przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie warsztatów poruszane są takie zagadnienia jak: znaczenie autoprezentacji w sytuacjach codziennych i podczas rozmów z pracodawcą, świadomość swoich mocnych i słabych stron, rola pierwszego wrażenia w poszukiwaniu pracy oraz komunikacja niewerbalna. Program przewiduje również próbną rozmowę kwalifikacyjną i ćwiczenie autoprezentacji z wykorzystaniem kamery video. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób, które rozpoczynają poszukiwanie pracy, jak i dla tych, którzy są zapraszani na rozmowy z pracodawcą, ale nie zauważają pozytywnych efektów swoich działań i potrzebują wsparcia w tym zakresie.
Termin: 14-16. 10. 2013 r., godz. 9.00 – 14.00
Zapisy od 4. 10. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 52
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób. I dzień sala 55 (bud. B), II, III dzień  sala 111 nr (bud. C).

Metody poszukiwania pracy – spotkanie informacyjne

Zajęcia informacyjne kierowane są do osób, które chcą poznać metody poszukiwania pracy, pozwalające na efektywne wykorzystanie czasu i umożliwiające skrócenie procesu poszukiwania zatrudnienia. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się,  jak prawidłowo analizować ogłoszenia zamieszczone w Internecie, prasie, radiu i tv. Poznają pojęcie networkingu. Poruszona zostanie również tematyka praktyk, stażu i wolontariatu, przedstawione zostaną informacje o: urzędach pracy, targach i giełdach pracy, agencjach zatrudnienia i biurach karier. Uczestnictwo w spotkaniu przybliży także sposoby redagowania własnych ofert do mediów oraz składanie aplikacji w firmach i instytucjach. Dodatkowo spotkanie umożliwi uczestnikom zapoznanie się z zasadami poruszania się po stronach internetowych różnych firm i instytucji, na których zawarte zostały informacje o wolnych stanowiskach pracy.
Termin: 18. 10. 2013 r., godz. 10.00 – 13.00
Zapisy od 11. 10. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 54
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób, sala 55.

Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele

Często spotykamy się z natłokiem obowiązków, na wykonanie których nie wystarcza nam czasu. Dobrym rozwiązaniem jest precyzyjne określanie celów i prawidłowe wyznaczanie priorytetów. Osoby szukające zatrudnienia, dobrze planując czas, mogą przyspieszyć znalezienie pracy, a pracujące polepszyć funkcjonowanie w miejscu pracy oraz nauczyć się, jak wygospodarować czas na odpoczynek.
Termin: 21-22. 10. 2013 r., godz. 9.00 – 14.00
Zapisy od 1. 10. 2013 r. pod nr tel.  61 846 38 61 lub 61 846 38 54
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 15 osób, sala 55.

Nowy pomysł – szansa na rynku pracy

Zajęcia przybliżą tematykę twórczego myślenia i pokażą przydatność nowych pomysłów zarówno w życiu zawodowym, jak i na co dzień. Uczestnicy poznają różne techniki twórczego myślenia oraz bariery hamujące tworzenie pomysłów. Dodatkowo dzięki kreatywnemu myśleniu wzmacniamy zdolność do rozwiązywania pojawiających się problemów i mamy większą możliwość tworzenia samodzielnych pomysłów. Spotkanie ma również zachęcić uczestników do umiejętnego wykorzystywania twórczego myślenia w codziennym życiu jak i na rynku pracy.
Termin: 24-25. 10. 2013 r., godz. 9.00 – 14.00
Zapisy od 15. 10. 2013 r. pod nr telefonu 61 846 38 52
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób, sala 55.

Agencje zatrudnienia – jako jedna z metod poszukiwania pracy – spotkanie informacyjne

Poszukujesz pracy? Chcesz dowiedzieć się, jak funkcjonują agencje pracy? Jaka jest ich specyfika zatrudnienia? Czym różni się praca stała od pracy tymczasowej? Przyjdź na spotkanie informacyjne. Jest ono skierowane do osób, które poszukują pracy i chcą zdobyć informacje o funkcjonowaniu agencji pracy, w tym o wykorzystywanych przez nie technikach selekcji oraz rekrutacji. Uczestnicy zapoznają się z nietypowymi metodami rekrutacji, jakimi mogą zaskoczyć rekruterzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Omówione zostaną także techniki poszukiwania kandydatów metodą direct search i executive search oraz selekcja kandydatów odbywająca się poprzez sprawdzenie referencji, czy też źródeł internetowych (profili społecznościowych).
Termin: 25. 10. 2013 r., godz. 10.00 – 13.00
Zapisy od 18. 10. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 54
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób, sala 55.

Listopad

Komputer pomocny w poszukiwaniu pracy

Warsztaty skierowane do osób, którym brak umiejętności posługiwania się komputerem. Zajęcia mają na celu pokazanie przydatności obsługi komputera w poszukiwaniu pracy. Zakres warsztatów obejmuje podstawy obsługi programu Word, obsługę Internetu oraz poczty elektronicznej. W trakcie spotkania uczestnicy nauczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne za pomocą programu Word oraz posługiwać się Internetem w poszukiwaniu pracy.
Termin: 4 – 7. 11. 2013 r., godz. 9.00 – 13.00
Zapisy od 21. 10. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 61
Zajęcia odbywają się w 5-osobowej grupie, sala 61.

Skuteczna komunikacja w życiu i pracy

Warsztaty przeznaczone dla osób zainteresowanych efektywnym wykorzystaniem komunikacji interpersonalnej w życiu i w pracy, jak również podczas rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom na poznanie procesu komunikacji oraz zasad skutecznego komunikowania się. Program warsztatów obejmuje między innymi elementy komunikacji niewerbalnej, bariery komunikacyjne oraz komunikację w sytuacjach trudnych i problemowych.
Termin: 7 – 8. 11. 2013 r., godz. 9.00 – 14.00
Zapisy od 28. 10. 2013 r., pod nr tel. 61 846 38 52
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 15 osób, sala 55.

Jak najlepiej zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej? – spotkanie informacyjne
Zajęcia informacyjne kierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy, poznają również metody radzenia sobie z trudnymi pytaniami zadawanymi w trakcie procesu rekrutacji a także tego, w jaki sposób należy zachować się po przeprowadzonej rozmowie w sprawie pracy. Udział w spotkaniu pozwoli na zapoznanie się z różnymi rodzajami rozmów kwalifikacyjnych. Przybliżona zostanie również metoda jaką jest Assessment Center. Dodatkowo tematyka zajęć obejmuje omówienie najczęściej popełnianych błędów w trakcie spotkań z pracodawcą.
Termin: 6. 11. 2013 r., godz. 10.00-13.00
Zapisy od dnia 30.09.2013 r., pod nr tel. 61 846 38 54
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 14 osób, sala 55.

Metody poszukiwania pracy – spotkanie informacyjne

Zajęcia informacyjne kierowane są do wszystkich osób, które chcą poznać metody poszukiwania pracy pozwalające na efektywne wykorzystanie czasu i umożliwiające skrócenie procesu poszukiwania zatrudnienia. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo analizować ogłoszenia zamieszczone w Internecie, prasie, radiu i tv. Poznają pojęcie networkingu. Poruszona zostanie również tematyka praktyk, stażu i wolontariatu, przedstawione zostaną informacje o: urzędach pracy, targach i giełdach pracy, agencjach zatrudnienia i biurach karier. Uczestnictwo w spotkaniu przybliży także sposoby redagowania własnych ofert do mediów oraz składanie aplikacji w firmach i instytucjach. Dodatkowo spotkanie umożliwi uczestnikom zapoznanie się z zasadami poruszania się po stronach internetowych różnych firm i instytucji, na których zawarte zostały informacje o wolnych stanowiskach pracy.
Termin: 13. 11. 2013 r., godz. 10.00 – 13.00
Zapisy od 6. 11. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 54
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób, sala 55.

Agencje Zatrudnienia – jako jedna z metod poszukiwania pracy – spotkanie informacyjne

Poszukujesz pracy? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują agencje pracy? Jaka jest ich specyfika zatrudnienia? Czym różni się praca stała od pracy tymczasowej? Przyjdź na spotkanie informacyjne. Jest ono skierowane do osób, które poszukują pracy i chcą zdobyć informacje o funkcjonowaniu agencji pracy, w tym o wykorzystywanych przez nie technikach selekcji oraz rekrutacji. Uczestnicy zapoznają się z nietypowymi metodami rekrutacji, jakimi mogą zaskoczyć rekruterzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Omówione zostaną także techniki poszukiwania kandydatów metodą direct search i executive search oraz selekcja kandydatów odbywająca się poprzez sprawdzenie referencji, czy też źródeł internetowych (profili społecznościowych).
Termin: 14. 11. 2013 r., godz. 10.00 – 13.00
Zapisy od 7. 11. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 54
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób, sala 55.

Młodzi na rynku pracy – czyli jak zadebiutować z sukcesem- spotkanie informacyjne

Spotkanie przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych i studentów, którzy zastanawiają się, jak zaplanować swoją karierę zawodową. Uczestnicy dowiedzą się m.in. gdzie i jak poszukiwać pierwszych doświadczeń zawodowych, jakie są oczekiwania pracodawców względem nowych pracowników i stażystów oraz co zrobić, aby stać się bardziej widocznym dla rekruterów. Poznają także sposoby konstruowania atrakcyjnego dla pracodawcy CV oraz najważniejsze aspekty właściwej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin: 15. 11. 2013 r., godz. 10.00 – 13.00
Zapisy od 7. 11. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 54
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 14 osób, sala 55.

Przełamywanie wewnętrznych barier”

Zajęcia skierowane do osób, które chcą zastanowić się nad tym, jak niektóre postawy życiowe, styl podejmowanych działań oraz inne wewnętrzne bariery mogą utrudniać realizację różnych celów. Uświadomienie sobie czynników zmniejszających skuteczność działania, a także swoich mocnych stron, dotychczasowych osiągnięć i podjęcie decyzji o zmianie to pierwsze kroki do skuteczniejszego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym.
Termin: 18-20. 11. 2013 r., godz. I, II dzień 9.30 – 13.30, III dzień 9.30 – 13.00
Zapisy od 7. 11. 2013 r., pod nr tel. 61 846 38 52
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób, sala 55.

Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele

Często spotykamy się z natłokiem obowiązków, na wykonanie których nie wystarcza nam czasu. Dobrym rozwiązaniem jest precyzyjne określanie celów i prawidłowe wyznaczanie priorytetów. Osoby szukające zatrudnienia dobrze planując czas, mogą przyspieszyć znalezienie pracy, a pracujące polepszyć funkcjonowanie w miejscu pracy oraz nauczyć się, jak wygospodarować czas na odpoczynek.
Termin: 21-22. 11. 2013 r., godz. 9.00 – 14.00
Zapisy od 4. 11. 2013 r. pod nr tel.  61 846 38 61
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 15 osób, sala 55.

Przedsiębiorczość, czyli jak zaistnieć na rynku pracy?

Warsztaty przeznaczone dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą. Celem ich jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak rozpocząć własną działalność gospodarczą, czym jest biznesplan oraz jakie cechy przyszłego przedsiębiorcy są atutami w prowadzeniu działalności. Ponadto pozyskają także wiedzę na temat tego, jak zdobyć kapitał zewnętrzny na etapie zakładania i rozwoju firmy.
Termin: 25 – 29. 11. 2013 r., godz. 9.00 – 13.00
Zapisy od 4. 11. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 61
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie 12-osobowej. I, II, IV, V dzień zajęć – sala nr 55 (bud. B), III dzień zajęć – sala nr 111 (bud. C).

Grudzień

Metody poszukiwania pracy” – spotkanie informacyjne

Zajęcia informacyjne kierowane są do osób, które chcą poznać metody poszukiwania pracy, pozwalające na efektywne wykorzystanie czasu i umożliwiające skrócenie procesu poszukiwania zatrudnienia. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo analizować ogłoszenia zamieszczone w Internecie, prasie, radiu i tv. Poznają pojęcie networkingu. Poruszona zostanie również tematyka praktyk, stażu i wolontariatu, przedstawione zostaną informacje o: urzędach pracy, targach i giełdach pracy, agencjach zatrudnienia i biurach karier. Uczestnictwo w spotkaniu przybliży także sposoby redagowania własnych ofert do mediów oraz składanie aplikacji w firmach i instytucjach. Dodatkowo spotkanie umożliwi uczestnikom zapoznanie się z zasadami poruszania się po stronach internetowych różnych firm i instytucji, na których zawarte zostały informacje o wolnych stanowiskach pracy.
Termin: 2. 12. 2013 r., godz. 10.00 – 13.00
Zapisy od 25. 11. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 54
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób, sala 55.

Warsztaty umiejętności asertywnych

Podczas zajęć uczestnicy nauczą się lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach oceny, odmowy i konfliktu interesów, jakie często pojawiają się w życiu codziennym, w tym w procesie szukania pracy. Poznają zachowania asertywne zwiększające życzliwość w relacjach z ludźmi oraz skuteczność w realizacji zamierzeń i celów. Uczestnicy dowiedzą się, jak w otwarty sposób wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania wobec innych, jak chronić swoją prywatność i przeciwstawiać się naciskom otoczenia. Nabędą umiejętności prowadzące do zwiększenia wiary we własne możliwości i nawiązywania pozytywnych relacji z ludźmi. Wiedza teoretyczna i praktyczne ćwiczenia pomogą uczestnikom w nauce nowej, asertywnej postawy.
Termin: 3-5. 12. 2013 r., godz. 9.00 – 14.00
Zapisy od 25. 11. 2013 r., pod nr tel. 61 846 38 52
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób, sala 55.

Jak najlepiej zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej? – spotkanie informacyjne

Zajęcia informacyjne kierowane są do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy, poznają również metody radzenia sobie z trudnymi pytaniami zadawanymi w trakcie procesu rekrutacji, a także tego, w jaki sposób należy zachować się po przeprowadzonej rozmowie w sprawie pracy. Udział w spotkaniu pozwoli na zapoznanie się z różnymi rodzajami rozmów kwalifikacyjnych. Przybliżona zostanie również metoda jaką jest Assessment Center. Dodatkowo tematyka zajęć obejmuje omówienie najczęściej popełnianych błędów w trakcie spotkań z pracodawcą.
Termin: 6. 12. 2013 r., godz. 10.00-13.00
Zapisy od 27. 11. 2013 r., pod nr tel. 61 846 38 54
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 14 osób, sala 55.

Młodzi na rynku pracy – czyli jak zadebiutować z sukcesem – spotkanie informacyjne

Spotkanie przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych i studentów, którzy zastanawiają się, jak zaplanować swoją karierę zawodową. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. gdzie i jak poszukiwać pierwszych doświadczeń zawodowych, jakie są oczekiwania pracodawców względem nowych pracowników i stażystów oraz co zrobić, aby stać się bardziej widocznym dla rekruterów. Poznają także sposoby konstruowania atrakcyjnego dla pracodawcy CV oraz najważniejsze aspekty właściwej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin: 9. 12. 2013 r., godz. 10.00 – 13.00
Zapisy od 28.11.2013 r. pod nr tel. 61 846 38 54
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 14 osób, sala 55.

Agencje Zatrudnienia – jako jedna z metod poszukiwania pracy – spotkanie informacyjne

Poszukujesz pracy? Chcesz dowiedzieć się, jak funkcjonują agencje pracy? Jaka jest ich specyfika zatrudnienia? Czym różni się praca stała od pracy tymczasowej? Przyjdź na spotkanie informacyjne. Jest ono skierowane do osób, które poszukują pracy i chcą zdobyć informacje o funkcjonowaniu agencji pracy, w tym o wykorzystywanych przez nie technikach selekcji oraz rekrutacji. Uczestnicy zapoznają się z nietypowymi metodami rekrutacji, jakimi mogą zaskoczyć rekruterzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Omówione zostaną także techniki poszukiwania kandydatów metodą direct search i executive search oraz selekcja kandydatów odbywająca się poprzez sprawdzenie referencji, czy też źródeł internetowych (profili społecznościowych).
Termin: 10. 12. 2013 r., godz. 10.00 – 13.00
Zapisy od 3. 12. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 54
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób, sala 55.

Komputer pomocny w poszukiwaniu pracy

Warsztaty skierowane do osób, którym brak umiejętności posługiwania się komputerem. Zajęcia mają na celu pokazanie przydatności obsługi komputera w poszukiwaniu pracy. Zakres warsztatów obejmuje podstawy obsługi programu Word, obsługę Internetu oraz poczty elektronicznej. W trakcie spotkania uczestnicy nauczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne za pomocą programu Word oraz posługiwać się Internetem w poszukiwaniu pracy.
Termin: 10-13. 12. 2013 r., godz. 9.00 – 13.00
Zapisy od 25. 11. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 61
Zajęcia odbywają się w 5-osobowej grupie, sala 61.

Jak radzić sobie ze stresem?

Warsztaty te doskonalą rozpoznawanie sytuacji, w których osoba odczuwa silny stres, oraz rozpoznawanie własnych reakcji na sytuacje stresowe. Uczą również różnych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz umożliwiają praktyczne ćwiczenie technik ułatwiających opanowanie stresu, dzięki którym łatwiej odnaleźć się w sytuacji poszukiwania pracy, w pracy, jak i w życiu codziennym.
Termin: 11-13. 12. 2013 r. I, II dzień godz. 9.00-13.00, III dzień godz. 9.00-14.00
Zapisy od 2. 12. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 52
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób, sala 55.

Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele

Często spotykamy się z natłokiem obowiązków, na wykonanie których nie wystarcza nam czasu. Dobrym rozwiązaniem tego zjawiska jest precyzyjne określanie celów i prawidłowe wyznaczanie priorytetów. Osoby szukające zatrudnienia dobrze planując czas, mogą przyspieszyć znalezienie pracy, a pracujące polepszyć funkcjonowanie w miejscu pracy oraz nauczyć się jak wygospodarować czas na odpoczynek.
Termin: 18-19. 12. 2013 r., godz. 9.00 – 14.00
Zapisy od 2. 12. 2013 r. pod nr tel.  61 846 38 61
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 15 osób, sala 55.