Urząd marszałkowski ma wolne, w wojewódzkim pracują

Piątek, 2 maja, będzie – w myśl Zarządzenia Marszałka Województwa – dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Tego dnia czynny będzie natomiast  oddział paszportów w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wszyscy, którzy chcą jeszcze przed sezonem urlopowym złożyć wniosek paszportowy, będą mogli zrobić to 2 maja. W najbliższy piątek, od 8:15 do 15:15 będzie można dopełnić formalności związanych z wydaniem paszportu tak w oddziale paszportów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Plac Wolności 17, Poznań), jak i w delegaturach urzędu w Kaliszu, Lesznie, Pile i Koninie oraz terenowym punkcie paszportowym w Ostrowie Wielkopolskim.  

Tego dnia, na Placu Wolności 17 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW będą także przyjmowane wnioski w sprawach cudzoziemców.
2 maja obsługę zapewniać będzie też Punkt Obsługi Klienta, Wydział Finansów i Budżetu, Biuro Wojewody, służba dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego.