Matura 2015: egzamin z języka polskiego rozpoczął maturalny maraton

Zakwitły kasztany, a to oznacza, że czas zacząć matury! W tym roku blisko 36 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce przystąpi do egzaminu dojrzałości. Pierwszego dnia, o godz. 9.00, maturzyści tradycyjnie już rozpoczęli zmagania z językiem polskim na poziomie podstawowym.

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym jest obligatoryjny dla wszystkich zdających. Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego uczniowie mają prawie trzy godziny, a ściślej 170 minut. Zdający maturę w zeszłym roku zmagali się z “Weselem” Stanisława Wyspiańskiego oraz “Potopem” Henryka Sienkiewicza. A o co maturzyści zostaną zapytani tym razem? Niedługo się przekonamy.

Tegoroczna matura to też liczne zmiany i nowości. Po pierwsze – więcej egzaminów! Każdy maturzysta musi bowiem obowiązkowo napisać na maturze egzaminy na poziomie podstawowym z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego, a także przynajmniej jeden egzamin na poziomie rozszerzonym z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego.

Warto przy tym zaznaczyć, że w tym roku jako przedmiot dodatkowy maturzyści mogli wybrać: język polski, matematykę, fizykę i astronomię, geografię, chemię, informatykę, biologię, wiedzę o społeczeństwie, historię, filozofię, historię muzyki, historię sztuki, wiedzę o tańcu, język łaciński i języki nowożytne: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i włoski.

Po drugie – to brak prezentacji na egzaminie ustnym z języka polskiego! Zamiast wygłoszenia przygotowanej wcześniej przemowy, uczniowie wylosują pytania, do których załączony będzie tekst źródłowy. Co istotne, tegoroczni maturzyści nie znają zagadnień, które pojawią się na maturze.
Zmiana ta dotyczy jednak wyłącznie absolwentów liceum, którzy uczyli się zgodnie z nową podstawą programową.

Z kolei matura ustna obejmuje wyłącznie język polski oraz język obcy nowożytny. Aby ją zdać, trzeba uzyskać minimum 30 procent punktów, i to zarówno w części pisemnej, jak i ustnej.

Kalendarz egzaminu maturalnego – część pisemna:
4 maja
godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy)
godz. 14.00 – wiedza o tańcu (poziom podstawowy, poziom rozszerzony)

5 maja
godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy)
godz. 14.00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy, poziom rozszerzony)

6 maja
godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
godz. 14.00 – język angielski (poziom rozszerzony), język angielski dla klas dwujęzycznych

7 maja
godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony)
godz. 14.00 – biologia (poziom podstawowy, poziom rozszerzony)

8 maja
godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony)
godz. 14.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy, poziom rozszerzony)

11 maja
godz. 9.00- fizyka i astronomia (poziom podstawowy, poziom rozszerzony)
godz. 14.00 – filozofia (poziom podstawowy, poziom rozszerzony)

12 maja
godz. 9.00 – język niemiecki (poziom podstawowy)
godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony), język niemiecki dla klas dwujęzycznych

13 maja
godz. 9.00 – geografia (poziom podstawowy, poziom rozszerzony)
godz. 14.00 – historia muzyki (poziom podstawowy, poziom rozszerzony)

14 maja
godz. 9.00 – język rosyjski (poziom podstawowy)
godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony), język rosyjski dla klas dwujęzycznych

15 maja
godz. 9.00 – chemia (poziom podstawowy, poziom rozszerzony)
godz. 14.00 – historia sztuki (poziom podstawowy, poziom rozszerzony)

18 maja
godz. 9.00 – język francuski (poziom podstawowy)
godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony), język francuski dla klas dwujęzycznych

19 maja
godz. 9.00 – informatyka (poziom podstawowy, poziom rozszerzony)
godz. 14.00 – historia (poziom podstawowy, poziom rozszerzony)

20 maja
godz. 9.00 – język hiszpański (poziom podstawowy)
godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony), język hiszpański dla klas dwujęzycznych

21 maja
godz. 9.00 – język włoski (poziom podstawowy)
godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony), język włoski dla klas dwujęzycznych

22 maja
godz. 9.00 – języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), język kaszubski (poziom podstawowy, poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom podstawowy, poziom rozszerzony)
godz. 14.00 – języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

godz. 9.00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poziom podstawowy)
godz. 10.35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
godz. 12.10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

godz. 13.45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
godz. 15.20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
godz. 16.55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

Część ustna egzaminu maturalnego:

od 4 do 29 maja
przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych