Poznańska palmiarnia ma nowego dyrektora

Przemysław Szwajkowski został nowym dyrektorem Palmiarni. Szklarnia w Parku Wilsona ma pokazać większe kolekcje roślin – wśród planów jest zmiana układu alejek. Zmiany mają zajść również w parku Wilsona. Jedną z koncepcji jest obsadzenie roślinami alpinarium. Park Wilsona ma znów pełnić funkcje ogrodu botanicznego.

O nowym dyrektorze Palmiarni poinformowało Radio Merkury. Kandydaci, którzy startowali na to stanowisko musieli posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, minimum pięcioletni staż pracy – w tym dwuletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze ochrony przyrody, znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony przyrody. Kandydaci musieli również posiadać znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Palmiarni Poznańskiej i Parku Wilsona, a także doświadczenie na stanowisku kierowniczym w strukturach jednostki o podobnym charakterze (ogród, park). Dyrektorem Palmiarni Poznańskiej został Przemysław Szwajkowski.

– Park Wilsona wymaga zmian. Jest pięknym zabytkowym parkiem. Będziemy chcieli udostępnić zwiedzającym w pełni obsadzone alpinarium. Park Wilsona był pierwszym ogrodem botanicznym w Poznaniu, taką charakterystykę powinien utrzymywać. Powinniśmy być świadomi, że warto dbać o te rośliny i że one nas otaczają i stanowią nasze miejsce egzystowania – powiedział w Radiu Merkury Przemysław Szwajkowski, nowy dyrektor Palmiarni.

W planach nowego dyrektora jest również poprawa bezpieczeństwa w Parku Wilsona i przeprowadzenie termomodernizacji Palmiarni przez uszczelnienie szklanych pawilonów. Pojawić mają się również kolekcje roślin wodnych, a zmienić ma się układ alejek, tak by goście mogli jeszcze lepiej zwiedzać Palmiarnię.

Przemysław Szwajkowski zastąpił Zbigniewa Wągrowskiego, który w styczniu w wieku 72 lat, po blisko 50 latach, odszedł na emeryturę. Zbigniew Wągrowski kierował Palmiarnią i Parkiem Wilsona przez blisko 50 lat. Wśród jego sukcesów są obchody 100-lecia Palmiarni oraz odbudowa obiektu, która trwała dziesięć lat. Ze względu na zły stan techniczny w 1978 roku zapadła decyzja o zamknięciu Palmiarni. Rośliny nie tylko nie mieściły się w pawilonach, ale także odpadały fragmenty szyb przy większych podmuchach wiatru. Na dodatek cała konstrukcja była pordzewiała. W 1982 roku postanowiono, że wybudowany zostanie nowy obiekt, przy zachowaniu poprzedniej kolekcji roślin. Zwiększyła się również liczba zwiedzających. Od 1992 roku Palmiarnię odwiedziło ponad 3,5 miliona osób, a rocznie do poznańskich tropików przychodzi ponad 180 tysięcy zwiedzających.

Odchodzący na emeryturę dyrektor Palmiarni przez wiele lat był przeciwny powstaniu placu zabaw w Parku Wilsona. Spór trwał od ponad dziewięciu lat. Wtedy wielokrotnie Przedszkole nr 51 i była Rada Osiedla Targowego apelowały do dyrektora Palmiarni, Zbigniewa Wągrowskiego o utworzenie w Parku Wilsona placu zabaw z prawdziwego zdarzenia.

– Park powinien mieć charakter francuski. Jest podzielony na trzy części i ma być miejscem spacerowym. Nie powinno się tutaj znajdować żadne miejsce zabaw dla dzieci – wskazywał Zbigniew Wągrowski.

Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców, portal lazarz.pl wyszedł z inicjatywą zbierania podpisów pod petycją z prośbą o utworzenie na terenie Parku Wilsona placu zabaw dla dzieci. Pod petycją poparcia inicjatywie utworzenia placu zabaw dla dzieci w Parku Wilsona podpisało się w ciągu trzech tygodni prawie 900 osób. Plac zabaw w Parku Wilsona stał się faktem wiosną 2011 roku.

Do czasu wyboru nowego szefa Palmiarni i administratora Parku Wilsona obowiązki dyrektora pełnił Marek Krzyżaniak, dotychczasowy zastępca.