Wręczenie nagród “Zielony Poznań”

Ponad 5 tysięcy zieleńców, kwietników, balkonów, tarasów, działek i ogrodów zgłoszono w tym roku do rywalizacji o tytuł najpiękniejszego w Poznaniu. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich zakończyła się gala wręczenia zwycięzcom konkursu “Zielony Poznań”.  

Gości przybyłych na galę powitał Marek Stachowiak, zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP, który organizuje konkurs. W tym roku, jak przypomniał dyrektor, zgłoszono do rywalizacji 5 030 obiektów. W kategorii zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne – 249 obiektów. W kategorii balkony, tarasy, loggie i okna – 667 obiektów. W kategorii ogrody przydomowe – 640 obiektów. W kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 3 462 obiektów, a w kategorii pasy zieleni – 12 obiektów.

Rywalizacja była więc bardzo zacięta, bo wiele zgłoszeń spełniało wszystkie założenia konkursu: wyróżnianie się na tle architektury miasta  oraz wśród innych zgłoszeń, prawidłowo zadbane i o  spójnej, harmonijnej kompozycji. Ostatecznie komisja wybrała 14 laureatów w czterech kategoriach oraz przyznała 6 wyróżnień, w tym 2 wyróżnienia dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za “Ogród przyjazny pszczołom”.

– Coraz więcej mieszkańców jest zaangażowanych w ten konkurs – powiedział Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, wręczając nagrody właścicielom zwycięskich zieleńców. – Ogrody zgłaszane do konkursu są coraz piękniejsze i komisji konkursowej coraz trudniej wybrać najpiękniejsze z nich. Ale to właśnie bardzo cieszy, że mieszkańcy tak się angażują, że zależy im, by miasto było ładne i wesołe. Zielony Poznań to radosny Poznań.

W kategorii “Zieleńce” zwyciężyła restauracja “Umberto” przy ulicy Za Cytadelą, drugie miejsce zdobył zieleniec przy Domu Readaptacji Społecznej dla osób bezdomnych wraz z noclegownią stowarzyszenia Monar przy ulicy Borówki, a trzecie – przedszkole “Królewna Śnieżka” z  os. Jana III Sobieskiego.

W kategorii “Balkony” zwycięski okazał się balkon Janiny Jurdzińskiej z osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie, drugie miejsce zajęła Grażyna Błońska (Antoninek-Zieliniec-Kobylepole), a trzecie Dorota i Maciej Majewscy ze Świętego Łazarza.  

W kategorii “Ogród przydomowy” zwyciężył ogród Teresy Dryl-Rydzyńskiej z Krzyżownik-Smochowic ex aequo z ogrodem Barbary Durowicz z Winiar. Drugie miejsce także zajęły dwa ogrody: Anny Kryszak z Jeżyc i Anny Nowackiej z Antoninka-Zielińca-Kobylegopola. Trzecie miejsce otrzymała Ewa Olejniczak z Podolan.

W kategorii “Rodzinne Ogrody Działkowe” pierwsze miejsce przypadło Marioli i Dariuszowi Sitz-Nogajom z ROD “Urodzaj”, drugie – Krzysztofowi Dziamskiemu z ROD “Wiepofama”, a trzecie Jadwidze i Wacławowi Kosmowskim z ROD im. K. Marcinkowskiego. Zostały także przyznane liczne wyróżnienia – pełna lista wyników znajduje się w załączniku.

Konkurs “Zielony Poznań” odbywa się co roku w dwóch etapach. W pierwszym osiedlowi radni i przedstawiciele działkowców wizytują zgłoszone zieleńce, kwietniki, balkony i ogrody. Te, które ocenią najwyżej, przechodzą do drugiego etapu, gdzie ocenia ich Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta Poznania. W tym roku do drugiego etapu zakwalifikowano 98 obiektów.