Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Głównej – utrudnienia do końca kwietnia

Od jutra, 4 marca, aż do końca kwietnia potrwa czasowa zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Głównej, Harcerskiej i rynku Wschodnieg. Powodem jest budowa sygnalizacji świetlnej.

Jak przewiduje ZDM, w pierwszym etapie budowy, nie powinny wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów. Dla pieszych, na chodnikach w rejonie prac, zostaną ustawione kładki.

W kolejnych etapach planowane jest zajmowanie pojedynczych pasów ruchu na wlotach na skrzyżowanie. Prace odbywać się będą poza godzinami szczytu komunikacyjnego, a podczas trwania robót, ruch kierowany będzie ręcznie przez upoważnione osoby. W tym czasie, wyłączana będzie sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez ul. Główną.