Poznań dofinansowuje in vitro

W Poznaniu realizowany jest program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020”. Dzięki niemu niepłodne pary mają szansę na uzyskanie dofinansowania do procedury in vitro, pomimo zakończenia rządowych dopłat. Jakie warunki trzeba przy tym spełniać?

O programie

Dofinansowanie in vitro w Poznaniu pozwala określonym parom na skorzystanie z procedury zapłodnienia pozaustrojowego i metod wspomaganego rozrodu, jeśli stwierdzono u nich niepłodność, zaś inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały bezskutecznie wykorzystane. Realizatorem miejskiego programu in vitro w Poznaniu jest klinika InviMed. Miasto dopłaca każdej, zakwalifikowanej do programu parze, kwotę do 5000 zł, do maksymalnie trzech procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Każda kolejna próba z tych trzech, podlegających dofinansowaniu, realizowana jest pod warunkiem, że poprzednia nie była skuteczna, czyli nie urodziło się w jej wyniku dziecko.

Pacjenci w ramach wspomnianego programu mogą skorzystać z dofinansowania na in vitro z wykorzystaniem własnych gamet (komórek jajowych i plemników pobranych od pary), z in vitro z nasieniem dawcy lub in vitro z komórkami jajowymi od anonimowej dawczyni.

Kto przystąpi do programu?

Z dofinansowania in vitro w Poznaniu mogą skorzystać pary mieszkające w tym mieście, pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, które spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Warunki te oznaczają, że para przystępująca do programu ma już za sobą co najmniej 12 miesięcy udokumentowanego, bezskutecznego leczenia lub według aktualnej wiedzy medycznej nie ma szans na zajście w ciążę, a zapłodnienie pozaustrojowe może okazać się w ich przypadku skuteczne.  Ponadto kobiety uczestniczące w procedurze dofinansowanego in vitro muszą mieć w dniu zgłoszenia od 20 do 43 lat.

Czego można oczekiwać od miejskiego programu dofinansowania in vitro?

Kwota dofinansowania wynosi do 5000 zł. Dofinansowanie pokrywa procedurę punkcji jajników ze znieczuleniem, zapłodnienia komórek jajowych metodą ICSI lub IMSI, nadzór nad rozwojem zarodków oraz transfer zarodków do macicy. Opłacone jest także zamrożenie zarodków i ich przechowywanie przez cały czas trwania programu.

Pacjenci ponoszą jedynie koszty wizyt lekarskich i badań kwalifikacyjnych do in vitro oraz monitoringu cyklu podczas stymulacji hormonalnej i przyjmowanych leków. Klinika InviMed każdej parze, chcącej skorzystać z programu miejskiego dofinansowania in vitro oferuje bezpłatną pierwszą wizytę wstępną w klinice.