Radny pyta o chodniki w mieście

Radny Andrzej Rataj, zwrócił się do Prezydenta Poznania z pytaniami odnośnie infrastruktury dla pieszych. Choć modernizacje i budowy chodników są najczęściej zgłaszanym przez mieszkańców postulatem, podczas prac nad budżetem miejskim na 2018 rok, wiele z propozycji inwestycji w tej sprawie nie zostało uwzględnionych.

Jak zauważa radny w swej interpelacji, problemy z infrastrukturą dla pieszych, w tym chodnikami, przejściami dla pieszych, tunelami czy kładkami są jednymi z najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców.

W ostatnich latach, w mieście udaje się przeprowadzić coraz więcej prac w tej kwestii, dzięki współpracy i działaniom rad osiedli. Niestety, jednostki pomocnicze Miasta Poznania, nie dysponują wystarczającymi środkami, by móc przeprowadzić wiele takich inwestycji w roku.

Podczas prac nad budżetem miejskim na 2018 rok, radny Rataj, wraz z innymi radnymi, zgłaszali wiele poprawek, w sprawie remontów chodników na terenie miasta. Uwzględniono jednak tylko nieliczne z nich.

Radny zwrócił się więc w interpelacji do Prezydenta Jaśkowiaka z pytaniem m.in. o łączną kwotę wydatków Miasta w 2018 roku na infrastrukturę dla pieszych oraz inwestycje dotyczące których z elementów infrastruktury dla pieszych zostały zaplanowane.